Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Elke week moeten patiënten van Bonaire, een bijzondere gemeente van Nederland, naar Aruba voor een MRI-scan. Op Bonaire is zo’n apparaat niet beschikbaar.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stuurde eind december 2016 een doorlichting van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland naar de Tweede Kamer. Daarin wordt geconstateerd dat er sinds 2010 grote vooruitgang is geboekt. De zorg is beter georganiseerd en er zijn meer faciliteiten, maar een MRI-scan ontbreekt nog steeds. Elke zaterdag gaan ongeveer dertien patiënten met een vlucht van EZ Air naar Aruba.

Fundashon Mariadal, het ziekenhuis van Bonaire, wil graag een MRI-scanner. Foto: Gijs van den Heuvel

In haar begeleidende brief aan de Kamer spreekt minister Schippers over prioriteiten voor de komende jaren. Dat zijn vooral organisatorische zaken en ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar over extra voorzieningen zwijgt ze.

Geen besparingen
Wel stelt Schippers dat het zorgstelsel nog in opbouw is en dat er voorlopig geen sprake kan zijn van besparingen.

Het ziekenhuis op Bonaire, Fundashon Mariadal, heeft er sinds 2010 een aantal specialismen bij gekregen. Er is ook een radioloog, die een CT-scanner tot zijn beschikking heeft, maar geen MRI-scan. Met zo’n apparaat kan het binnenste van het lichaam in beeld worden gebracht.

Medisch Manager Theo Braeken Foto: Belkis Osepa

“Die staat hoog op de agenda”, zegt medisch manager Theo Braeken van Mariadal. “Maar dat moet nog allemaal worden uitgewerkt. Het gaat niet alleen om het apparaat zelf, er zal ook een technicus moeten zijn om zo’n scanapparaat te onderhouden en eventueel te repareren. Daar moet financiering voor geregeld worden.” Het gaat om een behoorlijke investering van zeker enkele honderdduizenden dollars.

Kwetsbaar
Dat een MRI-scanner een kwetsbaar apparaat is blijkt wel op Curaçao, waar de scan van het Sint Elisabeth Hospitaal regelmatig kapot is. Dat was in 2013 de directie aanleiding voor het opzetten van een luchtbrug tussen Bonaire en Aruba.

Die luchtbrug werkt goed, zegt Braeken. De wachtlijst is met zo’n drie tot vier weken niet lang. “De radiologen op Aruba behandelen onze patiënten buiten de gewone stroom om, dus het gaat niet ten koste van de patiënten daar. En de vluchten zijn zo comfortabel mogelijk.”

Voor patiënten met extra risico of spoedeisende hulp, zoals bij een verlamming, is het mogelijk de speciale air ambulance in te zetten. Daarin wordt bijvoorbeeld de luchtdruk op zeeniveau gehouden.

Liever op eigen eiland
In principe worden de patiënten zaterdagavond weer naar huis gebracht, maar soms is een overnachting op Aruba nodig. “Het is nooit prettig voor de patiënten om van het eiland af te moeten.”