KRALENDIJK – Fundashon Mariadal op Bonaire beslist over ruim zes maanden of het nodig is een MRI-scan aan te schaffen voor het ziekenhuis Mariadal. Volgens medisch manager Theo Braeken zal een kosten-batenanalyse moeten uitwijzen of een eigen MRI-scan voordeliger is dan patiënten over laten vliegen naar Aruba. Een luchtbrug tussen Bonaire en Aruba zorgt sinds drie weken dat de wachtlijst niet verder oploopt.  

Medisch Manager Theo Braeken Foto: Belkis Osepa

Medisch Manager Theo Braeken Foto: Belkis Osepa


Theo Braeken in gesprek met Belkis Osepa

De wachtlijst is ontstaan nadat de Bonairiaanse patiënten niet meer terecht konden in het ziekenhuis op Curaçao, het SEHOS. Elke zaterdag wordt daarom momenteel een groep patiënten – samen met hun begeleiders – overgevlogen naar Aruba voor hun onderzoek. Ze komen dezelfde dag weer terug, aldus Braeken. “Na nog twee zaterdagen zullen we beslissen of deze luchtbrug structureel wordt voortgezet. Dan kunnen patiënten iedere zaterdag naar Aruba.”

Het ziekenhuis Mariadal beschikte voorheen niet over een CT- en MRI-scan. Sinds twee maanden heeft het ziekenhuis wel een CT-scan, zegt Braeken. “We hebben nu ook een vaste radioloog in dienst. We gaan nu kijken wat de behoefte is aan MRI-onderzoeken, voordat we een beslissing nemen over aanschaf van een MRI-scan.”

Door: Belkis Osepa