Foto: Naviera Paraguana

De veerboot Paraguana I – foto: website Naviera Paraguana

ORANJESTAD – Voor de exploitatie van een veerdienst tussen het schiereiland Paraguana en de ABC-eilanden gaat de Venezolaanse rederij Naviera Paraguana uit van een Memorandum Of Understanding (MoU) tussen het Koninkrijk en Venezuela. Dit staat in een informatieboekje dat vorig jaar november aan Arubaanse stakeholders is gegeven.

In het boekje staat dat Naviera Paraguana – naast de door het Venezolaanse regime geformuleerde Plan voor het Vaderland – de MoU voor samenwerking tussen de Bolivariaanse Republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden als ‘fundament’ voor haar bedrijfsvoering ziet.

In juni 2013 ondertekenden de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, zijn Venezolaanse evenknie Elias Jaua Milano, de Nederlandse ambassadeur Johannes van Vloten Diessevelt, premier Daniel Hodge van Curaçao en de Arubaanse premier Mike Eman de MoU.

Hierin staat dat het Koninkrijk en de Venezolaanse overheid met elkaar gaan samenwerken op gebied van onder meer economie, defensie, milieu, telecommunicatie, transport en wetenschap.

Er werd afgesproken om werkgroepen op te richten en om jaarlijks op ambtelijk niveau te vergaderen. Om de twee jaar zouden beide landen op ministerieel niveau samenkomen voor overleg. In februari van 2014 kondigde de Venezolaanse landscourant aan dat de MoU in dat land van kracht was.

In september van vorig jaar presenteerde Naviera Paraguana het schip Paraguana I in de haven van Guaranao, met de aankondiging dat in november de veerdienst operationeel zou zijn. Op Aruba verklaarden autoriteiten dat de overheidsdiensten niet klaar waren om de passagiers op te vangen, ondanks dat havenautoriteit APA wel een ligplaats voor de ferry had toegezegd.

Eman en andere ministers ontkende zelfs op de hoogte te zijn van de plannen voor de ferry. In oktober werd de komst nogmaals aangekondigd door een Venezolaanse functionaris tijdens de heropening van de raffinaderij in San Nicolas.

Intussen is de ferry geleased en vaart het een andere route.
Vertegenwoordigers van Naviera Paraguana op Aruba zeggen dat zij nog altijd naar en tussen de ABC-eilanden willen varen.