Eduard Eleonora, voorzitter van het bestuur van de Stichting Duna Lus – foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – Stichting Duna Lus wil niet meer dat verloskundigen zonder vastgelegde afspraken de Kraamkliniek binnenkomen en hun werk doen in de kliniek. Momenteel zijn drie van de zes vroedvrouwen op Curaçao in dienst van de Stichting Duna Lus (Kraamkliniek) en drie werken er als zelfstandige.

De onafhankelijke vroedvrouwen wachten op een eindoordeel in de rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen de Stichting Duna Lus, in verband met hun bezwaren tegen het contract dat de stichting hen aanbiedt. Sinds 2009 proberen de kliniek en de vroedvrouwen tot een akkoord te komen.

De stichting heeft twee maanden geleden een brief aan de verloskundigen gestuurd met de mededeling dat dit de laatse onderhandeling was. Onder andere de vrije keus van een zwangere om te bevallen waar ze wil met haar eigen vroedvrouw en de aansprakelijkheidsverzekering zijn discussiepunten.

De vroedvrouwen weigerden het akkoord te ondertekenen en zijn naar de rechter gestapt. De rechter heeft een tijdelijk vonnis uitgesproken dat de verloskundigen in elk geval tot en met 1 juli 2017 hun cliënten bij bevallingen in de Kraamkliniek moeten kunnen begeleiden.

De Kraamkliniek moet zich ook aan de afspraken houden, zegt Eleonora. “We moeten onder andere zorgen voor een accommodatie en dat het personeel dat de vroedvrouwen assisteert goed opgeleid is.”

Enige tijd geleden besloot de overheid dat alle nieuwe verloskundigen die bij de Kraamkliniek willen gaan werken, in dienst moeten treden bij Stichting Duna Lus. Dit geeft mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering. Eleonora: “Ik geloof dat dit een goede beslissing is van de overheid en van de SVB. Als je professioneel bent moet je ook bij een professionele instelling werken.”

Wanneer op 7 februari de rechter het eindoordeel velt, geeft ook de inspecteur van Volksgezondheid Gersji Rodrigues zijn standpunt over de zaak.

 

Door Dulce Koopman