Astrid McKenzie (PLP) tijdens een toespraak in september over vermeende sabotage door haar eigen ambtenaren

Astrid McKenzie (PLP) tijdens een toespraak in september over vermeende sabotage door haar eigen ambtenaren

ORANJESTAD – Gedeputeerde Astrid McKenzie is door haar coalitie met een motie van wantrouwen weggestuurd. Dat gebeurde in een buitengewone raadsvergadering woensdag.

Kort na haar aftreden is Charles Woodly ingezworen als opvolger. Hij is vanaf nu belast met onder meer Belastingen, Financiën, Haven- en Afvalbeheer; de portefeuilles die in de afgelopen maanden veel in opspraak zijn op het eiland en in Den Haag.

Volgens partijleider Clyde van Putten zou McKenzie veel steken hebben laten vallen en niet daadkrachtig genoeg hebben opgetreden tegen Den Haag in een oplopend conflict. Bovendien houdt de coalitie haar mede verantwoordelijk dat ambtenaren hun loon niet op tijd uitbetaald hebben gekregen.

Door slechte boekhouding, staat Sint Eustatius onder streng toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). “Letterlijk voor alles wat je wil doen, moet je voor goedkeuring naar BZK.” Volgens McKenzie is zij met medeweten van de coalitie tegengewerkt door lokale ambtenaren. Zo worden brieven die zij opstelt voor Den Haag, volgens haar door medewerkers inhoudelijk veranderd.

Vlak voor haar aftreden heeft McKenzie gewaarschuwd voor de cijfers die zij krijgt van de Financiën-afdeling. Die zouden vaak niet kloppen, waardoor Sint Eustatius verder in de problemen kan komen. “Dezelfde witte gezichten die je hier niet wilde zien, zullen terugkomen.” Op de beschuldigingen en uitleg van McKenzie gingen de raadsleden niet in.

Teleurstelling
Vlak na het aannemen van de motie van wantrouwen, sprak de waarnemend gezaghebber Julian Woodly (burgemeester) zijn teleurstelling uit. “Wat hier nu gaande is op Statia, daar sta je echt van te kijken. Ik wil niet zo doorgaan, in een situatie waar eigenlijk niks anders gebeurt dan dat wethouders weggestuurd worden.”

Nieuwe wethouder
De nieuwe gedeputeerde Charles Woodly wordt door de coalitieleider na zijn aantreden op het hart gedrukt om nauw te luisteren naar de instructies die hij vanuit de coalitie krijgt. Volgens Van Putten moet hij de eilandsraad tijdig informeren over al zijn stappen, om te voorkomen dat ook hij naar huis gestuurd wordt.