Ronald Plasterk in de Tweede Kamer.

Ronald Plasterk in de Tweede Kamer

DEN HAAG – Het debat over de begroting van Koninkrijksrelaties, dinsdag en vandaag gevoerd in de Tweede Kamer, is gedomineerd door problemen rondom de raffinaderijen op Aruba en Curaçao.

Alexander Pechtold (D66) wil dat de Nederlandse regering onderzoekt hoe de deal in elkaar zit tussen Aruba en de dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA over de raffinaderij. Hij is bezorgd over de financiële, geopolitieke en milieutechnische risico’s. Ronald van Raak (SP) vindt het een ‘hele slechte deal die Aruba in grote problemen gaat brengen’.

Ook André Bosman (VVD) is bang dat Nederland door de raffinaderij opdraait voor toekomstige schulden die Aruba niet kan voldoen. Plasterk vindt het een landsaangelegenheid van Aruba, maar voegt wel toe dat de gevolgen voor de begroting gecontroleerd wordt door de Caft (College financieel toezicht Aruba).

Het debat borduurt deels voort op een recent debat over de Venezolaanse invloed op de Benedenwindse eilanden.

Raffinaderij Curaçao
Pechtold verwijt dat het kabinet Rutte-2 op de eilanden ofwel als een olifant door de porseleinkast gaat, of ‘op zijn handen gaat zitten’. Hij is daarom bezorgd over de aanpak van de Isla-raffinaderij op Curaçao. “Het liefst wil ik goede verhoudingen, maar ondertussen kunnen we weleens de ‘escalatieladder’ – die er wel is – in kaart gaan brengen. En als men op Curaçao accepteert dat schoolkinderen misselijk naar huis gestuurd worden, dan moeten wij zeggen: dat is niet de standaard in het Koninkrijk.”

Pechtold hoopt ook dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bovenop de onderhandelingen over de Isla-raffinaderij zit. Momenteel onderhandelt de Curaçaose regering met een Chinese partij over een leasecontract vanaf 2019, als de huidige verbintenis met de PdVSA afloopt. Plasterk verzekert dat hij er bovenop zit.

Ook het armoedebeleid op de BES-eilanden passeerde de revue. Diverse politici vragen zich af waar het sociaal minimum voor de BES-eilanden blijft. Plasterk noemt vooralsnog geen termijn. Van Raak dient een motie in om het sociaal minimum vast te stellen op basis van de kosten voor levensonderhoud. Roelof van Laar (PvdA) pleit in een (door meerdere partijen ondertekende) motie voor een onderzoek naar een kindgebonden budget.

Door Pieter Hofmann