De raffinaderij in San Nicolas. Foto: Ariën Rasmijn

De raffinaderij in San Nicolas – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De overname van de raffinaderij in San Nicolas door Citgo is een stap dichterbij. Volgens premier Mike Eman zijn de onderhandelingen tussen de top van de Texaanse oliemaatschappij en minister van Energie Mike de Meza afgelopen week zo goed verlopen, dat onder meer het opzetten van een naamloze vennootschap die de raffinaderij namens Aruba overneemt nu ‘een kwestie van uitvoeren’ is.

Eind maart wordt een definitief akkoord ondertekend. Ondertussen worden meer belangrijke details rond de overname duidelijk. Zo vervalt met het overnemen van de raffinaderij door het land Aruba de verplichting van de huidige eigenaar Valero om de raffinaderij te ontmantelen.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Eman

Investering
Voor het nieuwe akkoord met Citgo wordt nog onderhandeld over in hoeverre de oliemaatschappij verantwoordelijk zal zijn voor een eventuele ontmanteling. Volgens Eman spreekt Citgo van een investering van tussen de 600 en 800 miljoen dollar om de raffinaderij weer volledig operationeel te maken.

Citgo gaat definitief akkoord met het voornemen om de raffinaderij op gas te laten draaien. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om het gas via een pijplijn vanuit Venezuela te laten leveren. Deze gasleiding kan eventueel doorgetrokken worden naar de Isla-raffinaderij op Curaçao.

Algen
Citgo gaat ook akkoord om op ‘industriële schaal’ uitlaatgassen van de raffinaderij op te vangen om daarmee algen te kweken, en daarmee weer andere producten te produceren. Volgens Eman wordt de raffinaderij in San Nicolas daarmee ‘een van de weinige plekken op de wereld waar deze activiteit op zo’n grote schaal wordt uitgevoerd’.

Het is de bedoeling dat Citgo twintig jaar lang de raffinaderij van Aruba leaset voor een bedrag tussen vijftien en twintig miljoen dollar per jaar. Bovendien staat op tafel dat Citgo minimaal 10 miljoen dollar aan belasting elk jaar gaat betalen. Dat deed hun voorganger Valero ook na het van kracht gaan van de ‘settlement agreement’ met de Arubaanse regering in 2010.

Rincon
Over de vermeende banden tussen zijn kabinet en de voor fraude aangehouden Venezolaanse zakenman Roberto Rincon, zegt Eman: “Rincon is toendertijd benaderd vanwege zijn contacten met Citgo en haar moederbedrijf, de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdvSA. Het is heel jammer dat het zo is geëindigd met de heer Rincon.”

Hij verklaart Rincon slechts één keer te hebben gesproken en dat Rincon op gegeven moment zelf een gegadigde zou zijn geweest voor overname van de raffinaderij. Dat het slechts bij een ontmoeting bleef zou niet te maken hebben gehad met een mening van zijn kant over de Venezolaanse zakenman, maar met dat hij zelf minder bezig was met de raffinaderij dan andere ministers.

Door Ariën Rasmijn