De raffinaderij in San Nicolas. Foto: Ariën Rasmijn

De raffinaderij in San Nicolas. Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De regering van Aruba wacht het onderzoek naar de daadwerkelijke aangerichte milieuschade door de raffinaderij van oliemaatschappij Valero niet af. In plaats daarvan wil de regering met Valero schikken op een bedrag of op reparaties. Dat verklaart Richard Arends, hoofd-onderhandelaar namens de Arubaanse regering.

De onderhandelingen tussen de regering van Aruba en oliemaatschappij Valero over de overname van de raffinaderij in San Nicolas gaan over het vrijwaren van Valero van de plicht tot ontmanteling, maar ook over vergoeding of reparatie van de milieuschade door de raffinaderij over de periode tussen 1989 en 2012. 

Volgens Arends is donderdag 30 juni de streefdatum om de onderhandelingen met Valero over de overname van de raffinaderij af te ronden, zodat de wetgeving en het akkoord naar de Staten kunnen. Naast dat er onderhandeld wordt over onder meer de overname van personeel, inventaris, software, stukken grond en verzekeringen, staat ook mogelijke compensatie of reparatie van milieuschade op de agenda.

Geen verantwoordelijkheid meer
“Bij het overnemen van de raffinaderij door Aruba is de afspraak met Valero vooral dat zij geen verantwoordelijkheid meer zullen dragen voor een eventuele ontmanteling van de raffinaderij”, aldus Arends. Die taak wordt overgeheveld naar Citgo, die onlangs met Aruba een akkoord heeft getekend voor het leasen van de raffinaderij voor een periode van 25 jaar. Toen oliemaatschappij Coastal de raffinaderij kocht in 1989 – Aruba was op dat moment kort eigenaar – werd afgesproken met de voormalige eigenaar Exxon dat zij niet verantwoordelijk zou worden gesteld voor schade aan het milieu dat door de raffinaderij werd veroorzaakt tussen 1924 en 1989.

Periode van schade
In 1983 werd een economische studie gedaan van de milieuschade. Volgens Arends ‘is dat sindsdien niet meer gebeurd.’ Met Citgo is afgesproken dat zij een nieuw onderzoek zullen laten uitvoeren. “Die zal zo’n twee jaar in beslag nemen”, aldus Arends. Toch hebben Aruba en Valero besloten om niet daarop te wachten maar met een schikking te komen in de vorm van een bedrag of reparaties. Die schikking wordt gebaseerd op huidige milieucondities, verbeteringen aan de raffinaderij die door Valero zelf zijn aangebracht en het feit dat zij niet zullen ontmantelen. De regeringsadviseur zegt nog geen bedrag te kunnen noemen, maar gaat uit van tientallen miljoenen.

“De meeste schade vond toch al plaats voor 1989. Bovendien heeft Valero tijdens haar periode veel verbeteringen aangebracht”, aldus Arends. “Feitelijk schuiven wij dit ook door naar Citgo. Zij moeten het over 25 jaar, al dan niet ontmanteld, teruggeven in een acceptabele staat zoals is aangegeven in het contract.”

Stukken grond
In de overdracht van de raffinaderij naar Aruba krijgt het land flinke lappen grond die voorheen altijd van de operator zijn geweest. Daar worden wel afspraken over gemaakt voor wat betreft schoonmaak. Een deel, tussen de raffinaderij en de tankopslag, wordt vrijgemaakt. Arends: “We willen dat gebied richten op schone industrie.” Zo is Repsol geïnteresseerd in het bouwen van installaties in verband met de gasexploratie ten noorden van Aruba. In andere vrijkomende gebieden is het de bedoeling dat onder meer een zonnepark en een ‘algen-installatie’, waarmee C02 van de raffinaderij zal moeten worden opgevangen, worden aangelegd.

Arends verklaart tenslotte dat de Arubaanse regering in de komende week klaar wil zijn met de onderhandelingen met Valero – ook over milieuschade – zodat de wetgeving en het met Citgo gesloten akkoord naar de Staten kunnen voor goedkeuring.

Door Ariën Rasmijn