Minister Mike De Meza na aankomst uit Houston. Foto: Ariën Rasmijn

Minister Mike De Meza na aankomst uit Houston. Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De onderhandelingen tussen het Land Aruba, Citgo en Valero zijn afgelopen weekend afgerond. Minister van Energie Mike de Meza arriveerde eergisteren op het eiland na drie dagen lang onderhandeld te hebben met de twee oliemaatschappijen in Houston.

Met het akkoord wordt Aruba de nieuwe eigenaar van de raffinaderij. Deze wordt meteen geleased aan Citgo, die de faciliteiten zal leasen en als ‘upgrader’ van ruwe Venezolaanse aardolie zal opereren.

Details
Volgens De Meza waren het pittige vergaderingen waarin nog tal van details in de ‘moeder-overeenkomst’ zijn afgewikkeld. Onder meer de financiële afhandeling van de verbintenissen onderling en de overdracht van het eigendom, de werknemers en alle faciliteiten van de raffinaderij moesten definitief worden beklonken.

Morgen arriveren vertegenwoordigers van Valero op Aruba, zodat woensdag de overdracht van de raffinaderij van Valero naar het Land Aruba officieel wordt ondertekend. Aruba neemt de werknemers over die in de verkoop en marketing van olieproducten zitten.

De werknemers in de raffinaderij gaan naar Citgo. Deze week maakt Valero officieel bekend aan haar werknemers en contractanten dat het Land Aruba de nieuwe eigenaar wordt van de raffinaderij. Citgo gaat zich formeel presenteren aan lokale aannemers, zodat het bedrijf aan de slag kan met het weer operationeel maken van de faciliteiten.

60 miljoen florin
Voor de financiële afhandeling maakt Valero een volgens De Meza ‘best flink bedrag’ over naar de Arubaanse regering. De minister wil geen exacte cijfers noemen, maar gaat desgevraagd uit van meer dan 60 miljoen florin. Hierbij gaat het om een storting van 20 miljoen in het Milieufonds van de raffinaderij, dat vervolgens door Citgo zal worden beheerd, maar ook om schikkingen van accijnzen en belastingschulden en het betalen van schoonmaak en opruiming van de faciliteiten, die inmiddels vier jaar stil hebben gelegen.

De Meza geeft toe dat onderhandelingen rond deze bedragen, maar vooral de grootte van de overdracht en het werk van een batterij aan advocaten op Aruba, in Houston en in New York, hebben bijgedragen dat een definitief akkoord met Valero een aantal keer is uitgesteld.

Aruba krijgt in de overdracht ook een aantal grote stukken land die voorheen tot de raffinaderij hoorden. Deze zullen in de periode van herstart – wat naar schatting twee jaar gaat duren – grondig worden onderzocht naar verontreiniging. Daarna pas zal besloten worden wat met deze stukken grond wordt gedaan, aldus De Meza. Hij gaat ervan uit dat er industriële activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals de aanleg van faciliteiten door Repsol in het geval dat gas in Arubaanse wateren wordt gevonden.

 

Wetgeving

Na het akkoord met Valero staat alleen nog goedkeuring van alle benodigde wetgeving door de Staten van Aruba, de heropening in de weg. De regering hoopt deze wetten eind september door het parlement te loodsen zodat begin oktober de heropening kan plaatsvinden. Dan staat een grote viering gepland in San Nicolas.

Door Ariën Rasmijn