Bijeenkomst op het hoofdkwartier van Pro Kòrsou – foto: Jose Manuel Dias

Bijeenkomst op het hoofdkwartier van Pro Kòrsou – foto: Jose Manuel Dias

WILLEMSTAD – “Wij maken alle projecten los die zijn blijven steken, zodat onze economie kan bloeien.” Dit zegt Ivar Asjes, de politiek leider van de partij Pro Kòrsou (Propósito pa Kòrsou), dat hij gaat doen als zijn partij er in slaagt bij de komende verkiezingen het mandaat krijgen. Asjes doelt op het moderniseren van de Isla raffinaderij en de installaties op Bullenbaai, het woningbouwproject op Wechi en het plan voor toeristische ontwikkeling op Oostpunt.

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 1 MFK

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 2 Pro Kòrsou

“Als de economie groeit, betekent dit dat er meer mensen aan het werk kunnen en belasting en sociale premies betalen”, zegt Asjes. “Dat levert meer inkomsten op voor de overheid en minder tekorten in het pensioenfonds.” Dit moet niet alleen het werkloosheidscijfer verlagen maar tegelijkertijd ruimte scheppen om de bijstand en het ouderdomspensioen te verhogen.

Met bruin als kleur is Pro Kòrsou een van de dertien partijen die op 30 september zullen meedoen aan de verkiezingen. Na een breuk met de partij Pueblo Soberano en het aftreden als premier in augustus 2015, besloot Asjes zijn politieke carrière voort te zetten. Hij richtte op 24 november 2015 zijn eigen partij op, samen met zijn belangrijkste adviseur Tania Ataoellah-Hernandez. De partij-ideologie is sociaal-democratisch en de partj staat voor principes als solidariteit, sociale rechtvaardigheid en deelname van alle burgers.

Visie
Asjes ziet Curaçao als een innovatieve gemeenschap met een solide kwaliteit van leven, waar alle burgers gelijke kansen hebben op welvaart en hun talenten en vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. Onder het motto van eenheid en resultaat gelooft Pro Kòrsou in een betere balans tussen het financiële en het sociaal-culturele, met aandacht voor goede opleidingen, kwalitatief goede gezondheidszorg en een optimale sociale zorg.

Voortdurende educatie
Naast het stimuleren van de economie vindt de partij dat er geïnvesteerd moet worden in mensen via een strategisch plan voor voortdurende educatie. “Vanaf het moment dat een kind geboren wordt totdat het volwassen is moet het altijd kunnen beschikken over educatie”, benadrukt Asjes. Verder wil de partij de gezinnen op Curaçao ondersteunen. Een van de initiatieven is schuldsanering voor arme gezinnen.

Door Jose Manuel Dias