De leden van Aliansa Sivil tijdens de persconferentie.

De leden van Aliansa Sivil tijdens de persconferentie.

WILLEMSTAD – De vijf parlementariërs die zich vandaag met hun eigen fractie (Aliansa Sivil) hebben afgescheiden van hun partij Pueblo Soberano zeggen dat ze niet anders kunnen omdat de directie van de partij geen gehoor wil geven aan het besluit dat wijlen partijleider Helmin Wiels eerder maakte om Ivar Asjes aan te stellen als minister president.

Asjes kondigde gisteren middels een persbericht aan dat hij namens PS vanmiddag de kandidaten voor de ministerposten van ‘Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport’, ‘Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn’ en ‘Gezondheid Milieu en Natuur’ en minister president bekend zou maken. Een paar dagen eerder had Asjes zijn ontslag als Statenlid ingediend. Volgens experts en insiders wees alles erop dat Asjes bezig was de weg naar het premierschap open te stellen en die voorspelling blijkt nu waar te zijn.

Uit wie bestaat Aliansa Sivil?


Op de vraag of Aliansa Sivil als onderdeel van PS moet worden gezien of als nieuwe partij kon Asjes geen duidelijk antwoord geven: “Dat moet je eigenlijk de PS-directie vragen. Zij hebben gedreigd met ontslag van alle leden die nu bij deze fractie zitten. Wij hebben alleen aangegeven dat we de weg willen blijven bewandelen die Wiels voor zijn dood had uitgestippeld. Doordat de directie die wens negeert blijft ons geen andere keuze dan op deze manier toch gehoor te geven aan het besluit dat Wiels voor zijn dood over de ministerposten en de premier-post had gedaan.”

De PS-leden die zich naast Ivar Asjes hebben verzameld in de afsplintering Aliansa Sivil, zijn Jaime Cordoba, Melvin Cijntje, Rubia Bitorina (huidige minister voor Onderwijs), Marvelyne Wiels (zus van Helmin Wiels), Bernard Whiteman (huidige minister voor Gezondheid), Elmer Wilsoe, Jeanne-Marie Francisca, Sherwin Leonora en Winnie Raveneau (parlementslid namens PS).

De brief van Wiels
De leden van Aliansa Sivil baseren zich op een brief die Wiels op 24 april naar formateur Glenn Camelia stuurde. In die brief, die ook in handen is van deze redactie, maakt Wiels bekend dat hij Ivar Asjes wil aanstellen als Minister President, Jaime Cordoba als minister  van Sociale Zaken en zijn zus Marvelyne Wiels als Gevolmachtigde minister in Den Haag. Verder schreef Wiels ook in de brief dat hij Rubina Bitorina wil aanhouden als minister van Onderwijs en Ben Whiteman als minister van Gezondheid.

Op 16 mei stuurde de parlementsleden namens PS een schriftelijke bevestiging aan formateur Camelia refererend aan de brief die Wiels voor zijn dood had gestuurd met de namen van de kandidaten voor de ministerposten namens PS. “We zijn daar altijd heel transparant en duidelijk in geweest ook in communicatie met de partijdirectie”, aldus Cijntje, die door de groep is benoemd tot fractieleider.

Instabiele status
Ondanks het feit dat de status van de splinterpartij nog niet helemaal duidelijk is, heeft de partij wel al middels een brief aan coalitiepartners Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran te kennen gegeven het regeringsakkoord zoals eerder getekend door de partners te ondersteunen. Ook heeft de groep aangegeven met de coalitie samen te willen werken binnen een nieuwe regering. Het is nog onduidelijk hoe deze zet is ontvangen bij de coalitieleden. Meer nieuws daarover volgt zo snel mogelijk op de website van het Caribisch Netwerk.

Door: Natasja Gibbs