Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties | Foto: Dick Drayer

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Zolang de problematiek van de raffinaderij Isla op de agenda van Curaçao staat en men er volop mee bezig is, hoeft de Trevezaal dat probleem niet aan te pakken. Dat maakte minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties na afloop van zijn bezoek duidelijk. “Er is nationaal redress.”

De Tweede Kamer heeft de bewindsman in een motie van D66 en SP gevraagd om proactief, samen met Curaçao, scenario’s te ontwikkelen zodat er binnen afzienbare tijd een besluit door Curaçao kan worden genomen om over de Isla-raffinaderij.

Minister Ronald Plasterk in gesprek met Dick Drayer over de raffinaderij en de geschillenregeling

Ondersteuning
Plasterk wil graag ondersteuning geven aan Curaçao en deed tijdens zijn bezoek een aanbod aan premier Ben Whiteman. Die heeft gezegd dat aanbod zeer op prijs te stellen. Een concrete vraag om expertise en ondersteuning van de kant van Curaçao kwam er niet.

De laatste keer dat de Tweede Kamer vroeg om een proactieve opstelling van de minister was in 1997. Toen bood Nederland expertise aan om het asfaltmeer op te ruimen. Curaçao zei ja, maar er gebeurde niets.

“Die motie was voor mijn tijd”, zegt Plasterk. “Al tijdens de behandeling van deze motie nu, wist ik dat dit soort bijdragen door Curaçao op prijs worden gesteld. Ik ging er toen al vanuit dat ondersteuning komt op verzoek van Curaçao.”

Geschillenregeling
Plasterk wil volgende maand al van start gaan met een tijdelijke geschillenregeling voor de landen van het Koninkrijk. Zijn voorstel houdt in dat er bij bezwaar tegen een voorgenomen besluit van de Rijksministerraad altijd een zogeheten voortgezet overleg plaatsvindt, waarna de eilanden het recht hebben om het geschil voor te leggen aan de Raad van State.

Whiteman is, volgens Plasterk, blij dat er in ieder geval beweging zit in dit dossier. De eilanden zien liever een rol weggelegd voor de Hoge Raad met een bindende uitspraak, maar zullen het tijdelijke voorstel van Plasterk aan de Staten voorleggen.

“Ik hoop dat we het bij een tijdelijk voorstel niet te zwaar nemen, we hebben nu niets. Als we terugkijken naar een aantal geschillen die er zijn geweest, is iedereen het er wel over eens  dat het beter was geweest als dat niet zo was geëscaleerd”, zegt Plasterk.

Aruba
Plasterk haalt daarbij het voorbeeld van Aruba aan, toen de Rijksministerraad de gouverneur opdracht gaf de begroting aan te houden. “Het was beter geweest als we dat besluit hadden geschorst en het geschil toen hadden kunnen voorleggen aan de Raad van State voor een zwaarwegend advies.”

Door Dick Drayer