John van 't Hoff - foto: Janita Monna

John van ‘t Hoff – foto: Janita Monna

KRALENDIJK – Of de uitspraak van de rechter bevredigend is? Daar moet John van ’t Hoff over nadenken. Dan zegt hij: “Het is nooit bevredigend dat een werkgever je zomaar buiten de deur kan zetten. Maar ik ben opgelucht dat het voorbij is, en dat ik weer vooruit kan kijken.”

Tot juni 2014 was Van ’t Hoff algemeen directeur van de Scholengemeenschap Bonaire. Na zes jaar in dienst te zijn geweest, werd hij door het bestuur van de school uit zijn functie ontheven.

Onderhandelen
Van ’t Hoff spande diezelfde maand een kort geding aan, hij wilde weer aan het werk. Terug naar zijn oude baan. De rechter oordeelde dat de partijen er samen uit moesten komen. Anneke van Toll, advocaat van Van ’t Hoff: “Wij dachten toen we de rechtszaal uitliepen: we gaan meteen met de school onderhandelen. Maar de advocaat riep slechts ‘u hoort van ons’, en toen bleef het stil.”

Dat Van ’t Hoff niet terug zou keren in de functie van algemeen directeur van de SGB leek vier dagen na het kort geding al duidelijk: toen presenteerde het schoolbestuur Lydia Emerencia als nieuwe interim directeur.

Speculaties
Van ’t Hoff wil niet ingaan op speculaties dat er mogelijk al langer plannen waren om Emerencia op zijn plek te benoemen. “Dat neemt niet weg dat het voor mij tot op de dag van vandaag onduidelijk is waarom ik weg moest.” Ook het verzoek tot ontbinding van het contract, in januari van dit jaar aangevraagd door het bestuur van de SGB, werd door de rechter afgewezen, omdat disfunctioneren van Van ’t Hoff niet zou zijn gebleken.

Uiteindelijk diende Van ’t Hoff daarom zelf een ontbindingsverzoek in. De SGB stemde in, want volgens de school was de oud-directeur veel te verwijten: hij zou zichzelf hebben bevoordeeld, hij zou vriendjespolitiek hebben bedreven, financiële problemen hebben veroorzaakt, niet daadkrachtig genoeg zijn. Maar volgens Van ‘t Hoff waren geen van die feiten ooit eerder naar voren gebracht, en zijn de beschuldigingen ‘volkomen uit de lucht gegrepen’.

Gelijk
De rechter stelde de oud-directeur van de SGB woensdag in het gelijk. Hij acht geen van de verwijten bewezen. De reden voor het vertrek van Van ’t Hoff zou, naar oordeel van de rechter, ‘door de stichting ruim nadien alsnog [zijn] geconstrueerd’.

Het contract tussen de SGB en Van ’t Hoff wordt per 1 december ontbonden. De school moet de oud-directeur daarnaast een vergoeding betalen. Volgens de rechter had de school de schade echter ‘aanmerkelijk kunnen beperken’ als Van ’t Hoff gewoon een andere functie binnen de SGB was aangeboden. De vergoeding gaat niet ten koste van het onderwijs, zo stelt het Gerecht, omdat de school in de media bekendmaakte dat ‘het dit jaar goed gaat met de financiën’.

Geen baan
Met de hoogte van de vergoeding kan Van ’t Hoff leven maar, zegt hij ook meteen: “Zo leuk is het niet. Ik heb geen baan meer, ik ben niet meer werkzaam in het onderwijs, terwijl ik daar altijd veel plezier in had.”

Door Janita Monna