Staatssecretaris Dekker van Onderwijs voor de klas op Bonaire: zijn richtlijnen worden niet in dank afgenomen - Archieffoto: Janita Monna

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs op Bonaire  – Archieffoto: Janita Monna

KRALENDIJK – Ondanks een nieuw bestuur, is de rust op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) nog altijd niet weergekeerd. Voor het eerst komt ook kritiek op interim directeur Lydia Emerencia naar buiten.

Oud-bestuursvoorzitter Frans Lauxen gooide afgelopen week opnieuw olie op het vuur met een publieke aanval op de handelswijze van het ministerie van OCW en met een oproep tot steun voor het verbeterplan dat Emerencia opstelde.

Anonieme petitie

Dat verbeterplan krijgt steun van ruim 700 ouders, docenten en andere eilandbewoners. Zij tekenden anoniem een petitie die in bewaring is gegeven aan deurwaarder Juan Peter Silberie. Hij heeft zelf geen kinderen op de SGB. Toch vond hij de actie belangrijk. “Ik kom voor mijn werk veel bij mensen thuis, ik hoorde veel klachten over hoe Nederland zich bemoeit met het onderwijs. Twee docenten en een ouder sloten zich aan. Toen hebben we doorgezet. Er zijn geen lijsten door de school gegaan. Wie tekenen wil, kan mij bellen.”

De groep is van mening dat het door Emerencia opgestelde verbeterplan ‘veelbelovend’ is en met de nodige aanpassingen uitgevoerd kan worden. De handtekeningen werden aangeboden aan gezaghebber Edison Rijna.

Stevige kritiek

Dat neemt niet weg dat binnen de school ook stevige kritiek op Emerencia te beluisteren is, al durft niemand daarmee in de openbaarheid te treden, uit vrees voor zijn baan.

Waar oud-bestuurder Lauxen vertrouwen heeft in de kwaliteiten van Emerencia, stellen kritische medewerkers dat de interim algemeen directeur “niet in staat is te luisteren naar anderen, zeker niet als die het niet met haar eens zijn”.

Volgens hen is elke vorm van vernieuwing en verbetering op de SGB stilgelegd en mist het verbeterplan een gedegen analyse of een realistische plan van aanpak.

Geen transparantie

De school is een bureaucratisch waterhoofd geworden, terwijl aan de dagelijkse organisatie van het onderwijs nauwelijks aandacht is besteed. Lesuitval is aan de orde van de dag. Sollicitaties verlopen niet transparant: “Mensen worden aangenomen op hoge niveaus in de organisatie die soms concrete en soms vage plannen moeten uitvoeren, die vastlopen in het moeras van de praktijk. Deze mensen worden zonder open sollicitatie op hun plek gezet en krijgen de woorden ad interim voor hun naam.”

Op de SGB is de polarisatie verder toegenomen. “De werksfeer heeft onder Emerencia een dieptepunt bereikt”, aldus de kritische groep. Daarvan wil ook niemand van met naam en toenaam genoemd worden,  zoals dat ook al het geval is met de ondertekenaars van de petitie.

Lydia Emerencia, oud-gezaghebber van Bonaire, werd in augustus 2014 aangesteld als interim algemeen directeur van de SGB. Frans Lauxen trad af na verschijning van een kritisch inspectierapport over het bestuurlijk handelen op de SGB.

Karel Visser, eigenaar van Karel’s Beach Bar is sinds half april voorzitter van het interim bestuur van de school.

Door Janita Monna