SGB-studenten na schooltijd | foto Belkis Osepa

SGB-studenten na schooltijd | foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – De communicatie tussen studenten en docenten van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en werkvormen tijdens het lesgeven moeten onder de loep worden genomen. Dat vinden leerlingen, die stellen dat niet alleen naar hun gedrag gekeken moet worden maar ook naar dat van docenten. Het weinig motiverend en inspirerend lesgeven beïnvloedt de onderlinge communicatie op de SGB.

Interim directeur Lydia Emerencia spreekt van tiranniek gedrag van de studenten. Er is sprake van gevechten, scheldpartijen, bedreigingen en seksuele intimidatie. De strengere aanpak is onderdeel van een integraal veiligheidsplan waarbij de SGB onder andere preventief en handhavend gaat optreden tegen agressief en wangedrag van studenten.

Een bijdrage van Belkis Osepa

Averechts
De meeste ondergevraagde studenten geven aan dat de sfeer dit schooljaar veel beter is. “Vroeger waren er veel meer gevechten en ruzies. De schoolbeveiliger en zelfs de politie kwamen eraan te pas”, zegt een student. “Nu is er minder ruzie en het is minder heftig.” Hoewel een aantal studenten een strengere aanpak toejuichen, geven de meeste studenten aan dat een strengere aanpak averechts kan werken. “Naar school gaan wordt nog minder leuk.”

Sommige studenten erkennen dat het wangedrag vooral richting docenten van de SGB is. Sommigen praten brutaal tegen de docenten, schelden hen uit en slingeren beledigende woorden naar hun hoofd. Ze geven aan dat de docenten niet voor hen onder doen. Het woord ‘idioot’ valt weleens uit de mond van een docent.

‘Verrot vlees’
“Vandaag schold een docent een leerling uit voor ‘verrot vlees’. En als we iets terugschelden, worden we naar de teamleider gestuurd”, zegt een student. Een andere studente vertelt hoe een groep van vijf leerlingen streng werd aangepakt, omdat de rest van de klas heeft gespijbeld. Ze vindt dat de communicatie tussen de meeste studenten en docenten zoek is.

De ondervraagde leerlingen hebben het over de weinig pedagogische aanpak, het niet motiverend en variërend lesgeven en weinig toepassing van actieve werkvormen. Ze vinden ook dat niet naar hen wordt geluisterd.

Of dat komt doordat de leerlingen niet respectvol met de docenten communiceren? “Ik vind van niet”, zegt een student. “We praten met hen net als met iedereen. Maar ze luisteren niet naar ons. We geven aan dat het lesgeven anders moet, omdat we het niet begrijpen. Toch moet het op hun manier. Het alleen uit boeken leren helpt soms niet. Een docent wiskunde die wel naar ons luistert, heeft zijn werkvorm veranderd. De lessen zijn leuker, we begrijpen het beter en leren nu ook beter. We werken soms in groepen en helpen elkaar.”

Spijbelen
De leerlingen geven aan vaak te spijbelen. Ze missen motivatie. Ook raken ze gedemotiveerd door lesuitval op de SGB en gaan daardoor nog meer spijbelen. Emerencia kondigde in januari aan dat de school naarstig op zoek is naar invaldocenten die de lessen van de vaste docenten overnemen wanneer de lessen niet doorgaan door bijscholing.

De strengere aanpak is niet nodig als studenten én docenten een steentje bijdragen, vindt een studente. “Dan gaat het goed op school. Maar als we ons goed gedragen en de docenten ons toch confronteren, dan loopt het weer mis.” Voor een student is de oplossing makkelijk: “Maak de lessen leuker dan verbetert ons gedrag. Zo niet, dan blijf ik spijbelen.”

Door Belkis Osepa