Interim directeur SGB Lydia Emerencia | foto: Belkis Osepa

Interim directeur SGB Lydia Emerencia | foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Docenten van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) moeten door middel van trainingen en bijscholing hun onderwijskwaliteiten verbeteren en streven naar een communicatief klasklimaat. Interim-directeur Lydia Emerencia van de SGB zegt bewust te zijn van de miscommunicatie tussen leerlingen en docenten. “Leerlingen hebben rechten. We moeten hen serieus nemen.”

Een aantal leerlingen van de SBG vindt de communicatie tussen docenten en leerlingen belabberd. Er is sprake van weinig motiverend en inspirerend lesgeven. De leerlingen erkennen hun wangedrag op school en ook dat ze vaak spijbelen. De SGB wil de leerlingen strenger aanpakken. De leerlingen vinden dat docenten zelf moeten kijken naar hun pedagogische en didactische aanpak, die invloed heeft op de onderlinge communicatie.

Belkis Osepa in gesprek met Lydia Emerencia

Respect
Emerencia: “Het gaat natuurlijk ook om het gedrag van docenten en leidinggevenden. De leerling staat centraal en moet ook met respect worden behandeld. Er moet naar hen geluisterd worden. Hun vragen moeten serieus genomen worden.”

Als onderdeel van het onderwijsverbeterplan van de SGB, werken docenten nu aan de laatste fase van hun persoonlijk ontwikkelplan (pop), nadat zij vorig jaar tijdens een nulmeting geobserveerd zijn tijdens het lesgeven. De docenten krijgen daarna trainingen en bijscholing op maat. Er wordt gewerkt op alle onderwijsbekwaamheden zoals didactiek, pedagogische aanpak en communicatie. “We willen dat het onderwijs op de SGB in zijn totaliteit verbetert.”

Spiegel
De SGB heeft al een urgentietraject ingezet voor de vakken waar de grootste uitval is. Schoolresultaten en toetsen van de vakken wiskunde, economie, scheikunde, natuurkunde en de talen zijn geanalyseerd. “Zo hebben we de docenten een spiegel voorgehouden”, stelt Emerencia. “Als zoveel leerlingen slecht scoren, dan betekent het dat de leerlingen de stof niet hebben begrepen.”

Door Belkis Osepa