Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker | Foto: Pieter Hofmann

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker | Foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft aan de Tweede Kamer vandaag meegedeeld dat hij het bestuur van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) naar huis heeft gestuurd. De aanleiding daartoe is een zeer kritisch rapport van de onderwijsinspectie.

In dat rapport staat onder meer dat het bestuur geen zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en op de financiën. Dekker zegt: ‘Als je kijkt naar het rapport van de inspectie kan je je afvragen: wat gaat er wel goed op die school?’

Sander Dekker vertelt aan Pieter Hofmann hoe de vork in de steel zit

De inspectie acht het schoolbestuur ook niet in staat om nog iets te verbeteren aan de huidige situatie. Voor Dekker heeft dat de doorslag gegeven om een bestuurlijke aanwijzing te geven, het zwaarst mogelijke middel wat een staatssecretaris kan inzetten. Zijn geduld is op: ‘Ik vind dat de kinderen op Bonaire al veel te lang niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Dan moeten er ook echt een keer goede mensen aantreden.’

Verbeterplan
Het bestuur was naar eigen zeggen begonnen aan een inhaalslag met hulp van een verbeterplan. Docenten werden bijgeschoold en kregen ook hulp bij het vergroten van hun didactische vaardigheden. Volgens de inspectie leidt het verbeterplan echter niet tot beter onderwijs en beter management, ook niet in de toekomst. Dekker: ‘De inspectie heeft veel ervaring met andere scholen met soortgelijke problemen, die weten heel goed wat gaat werken en wat niet.’

Financiën
De wankele financiële situatie van de school staat de verbetering in de weg. Juist daarom is het zo belangrijk dat het bestuur daar goed toezicht op houdt, stelt de staatssecretaris. De inspectie kraakt het financieel beleid van de school en stelt dat er geen inzicht is in de geldstromen. Toch slaagde de school erin om de accountant de jaarrekening te laten goedkeuren. Het zegt Dekker weinig. ‘Je kunt een goedgekeurde jaarrekening hebben en toch met een dikke min uitkomen.’
‘De school op Bonaire heeft nog nooit zoveel geld gekregen als op dit moment. We hebben sinds 10-10-’10 fors geïnvesteerd in het onderwijs. Daar hoort ook bij dat je de boekhouding goed op orde hebt.’

Afspraken nakomen
Eerder sprong het ministerie van Onderwijs bij. Voorwaarde was wel dat het SGB ging samenwerken met bestuurscoaches, die zouden helpen bij het verbeterplan. Dekker vindt dat de school die afspraak niet is nagekomen. ‘Dat is een terugkerend patroon en dat moet een keer ophouden.’

Nieuw bestuur
Door de aanwijzing moet het bestuur uiterlijk half april de taken neerleggen. Zo niet, dan volgen er financiële sancties. Dekker: ‘Als het bestuur in het belang van de kinderen handelt, geven ze hun positie op. Dan zorgen we snel voor een goed bestuur zodat de school op de rit komt.’

Door Pieter Hofmann