Lydia Emerencia - foto: Extra Bonaire

Lydia Emerencia – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs doet een onrechtvaardige aanval op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Dat stelt het bestuur van de SGB na de uitlatingen van Dekker vorige week tijdens een debat over het onderwijs in Caribisch Nederland.

Algemeen directeur Lydia Emerencia vindt dat de school tijd en ruimte moet krijgen om het eigen verbetertraject op gang te zetten. De SGB moet uiterlijk 1 december een onderwijsverbeterplan indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Belkis Osepa in gesprek met Lydia Emerencia

Het plan moet de kwaliteit van onderwijs op de enige middelbare school op Bonaire vergroten en ervoor zorgen dat het onderwijs voldoet aan het basisniveau dat ook in Nederland geldt. Dekker was kritisch op de SGB tijdens het onderwijsdebat. Hij stelde dat als er geen vooruitgang te zien is en adviezen – vanuit Nederland – niet opgevolgd worden, sancties volgen. “De geboden steun wordt op Bonaire niet altijd met dank ontvangen”, zei Dekker. “Ze denken daar dat ze het beter weten.”

Negatief
Het SBG-bestuur vindt de uitlatingen van Dekker negatief en beschadigend voor de school en voor Bonaire. “Er zijn over deze uitlatingen noch vooraf, noch achteraf contact opgenomen met het bestuur, dat bevoegd gezag is en eindverantwoordelijk voor de school. Deze vorm van communiceren getuigt niet van respect voor de school, haar bestuur, directie en het personeel.”

Net als het bestuur, zegt Emerencia de uitlatingen van Dekker te betreuren. Ze wil vooruit kijken en vindt dat alle partners gezamenlijk de schouders zetten onder de SGB. “Er is een centraal doel: goed onderwijs geven aan de jongeren van Bonaire binnen de context van het eiland. We moeten de juiste strategieën vinden voor verbeteringen. Onze situatie is niet te vergelijken met Nederland.”

Scholengemeenschap Bonaire - foto: Belkis Osepa

Scholengemeenschap Bonaire – foto: Belkis Osepa

Verbetertraject
Emerencia is sinds haar aanstelling in augustus een verbetertraject gestart. Het lesgeven en leerprocessen worden onder de loep genomen. De scholengemeenschap heeft structureel een personeelstekort en bestuurlijke problemen, de onderwijsresultaten laten te wensen over en de school heeft te maken met ontevreden studenten én ouders. Daarnaast speelt de beschikbare financiën een rol. Er is een langlopend conflict tussen het bestuur van de SGB en OCW over de bekostiging van het onderwijs en de prestaties. Dekker heeft al laten doorschemeren dat geen extra geld komt, tenzij hij tevreden is met de onderwijsverbeteringen op de SGB.

Emerencia: “Het gaat om geld én over adequate verbeterstrategieën. We hebben meer begrip nodig voor het laatste. We hebben tijd en ruimte nodig om onze eigen expertise en ervaringen toe te passen. In samenwerking met expertise uit Nederland moeten we proberen de juiste strategieën te ontdekken.”

Groen licht
De SGB analyseert de aangeboden coaching en ondersteuning vanuit Nederland voordat daar groen licht voor wordt gegeven, zegt Emerencia. “We accepteren alle ondersteuning en coaching waarvan we de zekerheid hebben dat het effectief bijdraagt.”

Door Belkis Osepa