bussemaker

DEN HAAG – Het lot van de mbo-studenten van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) ligt in de handen van het verbeterplan voor de school. Bij goedkeuring door de Onderwijsinspectie kunnen er weer examens afgenomen worden. Dat heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vandaag duidelijk gemaakt tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Het staat niet vast hoe lang er geen examens afgenomen kunnen worden. Bussemaker: “Als de school erin slaagt om dat snel op orde te krijgen – dat zou nog deze week kunnen – dan kunnen er in het voorjaar weer examens afgenomen worden. Maar dan moeten bestuur en directie hun verantwoordelijkheid nemen om zeer spoedig met goede plannen te komen.”

Pieter Hofmann in gesprek met Jet Bussemaker

De bewindsvrouw wil dat de school ook aan eerder afgestudeerde mbo-studenten, waarbij achteraf problemen blijken te zijn met diploma’s, de kans biedt hun achterstanden weg te werken.

Forma
De mbo-studenten van Forma, een instituut voor volwasseneneducatie, hoeven in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet te vrezen voor hun eindexamen of de waarde van hun diploma. Forma ondersteunt de SGB bij het opstellen van het verbeterplan.

Eerdere verbeterplannen hebben niet geholpen. “Nee, maar er is vorig jaar wel heel veel actie ondernomen”, zegt de minister. “We hebben vorig jaar een aanwijzing voorbereid, daarop volgde actie en is er een compleet nieuw bestuur gekomen, daar heb ik vertrouwen in. En er komt binnenkort ook een nieuwe directeur.”

Vrijdag werd bekend dat mbo-studenten op de SGB geen examen mogen doen omdat de examinering onvoldoende is. Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) heeft daarop vragen gesteld aan Bussemaker.

Door Pieter Hofmann