SGB-studenten na schooltijd | foto Belkis Osepa

SGB-studenten na schooltijd | foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het bestuur van de stichting Scholengemeenschap Bonaire (SGB) reikt de hand uit naar staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. “We geven gevolg aan het dringende verzoek van onze medewerkers. We willen bijdragen om de relatie met u en het ministerie van OCW te de-escaleren. We vragen om open en respectvolle communicatie in het belang van de jongeren van Bonaire”, schrijft voorzitter Frans Lauxen in een open brief aan Dekker.

Na een uitgebreide tweedaagse audit van Capgemini Consulting gaat de SGB alle gekregen adviezen en correcties doorvoeren in het al gestarte verbeterproces op de school.

Aanwijzing
Dekker stuurde bijna twee weken geleden het SGB-bestuur naar huis. De aanleiding is een zeer kritisch rapport van de onderwijsinspectie. Volgens de inspectie deugt het verbeterplan van de SGB niet. Ook het financieel beleid van de SGB rammelt aan alle kanten.

Het SGB-bestuur kreeg van Dekker tot half april de tijd om zelf op te stappen, anders volgt een aanwijzing. Dekker verwacht ook vóór het einde van deze maand een reactie op zijn voornemen. Het bestuur van de SGB wijst het concept-inspectierapport nog steeds af op basis van deugdelijkheidseisen. Het rapport ligt onder de rechter en is voor het bestuur nog steeds niet vastgesteld.

Nieuwe stappen
Apart van de toezegging van de SGB om de aanbevelingen en correcties aan het verbeterplan ‘Excellentie in ontwikkeling’ door te voeren, vraagt Lauxen aan Dekker om samen te werken om een aantal nog te nemen stappen uit te voeren. De SGB wil een onafhankelijke seniorenraad uit de eigen gemeenschap instellen om te bemiddelen tussen de SGB en Dekker. Onder leiding van de seniorenraad moet per 1 augustus een Raad van Toezicht worden ingesteld. Er komt ook een betere financiële en bestuurlijke controle conform wettelijke eisen en codes van goed bestuur in het onderwijs.

 
Naar aanleiding van eerder geuite kritieken van Dekker op het functioneren van interim algemeen directeur Lydia Emerencia, geeft Lauxen aan dat zij de benodigde professionele ondersteuning krijgt om het verbeterproces voort te zetten.

“Een aanwijzing om ons te dwingen af te treden en het verbeterplan te stoppen, schaadt ernstig het belang van de leerlingen en studenten van de SGB”, benadrukt Lauxen. Hij merkt ook op dat de timing van de acties van Dekker – amper één maand voor de examens – ‘bijzonder ongelukkig’ is.

30 mei 1969
Ook waarschuwt Lauxen voor toenemende spanningen die kunnen leiden naar escalatie zoals op 30 mei 1969 op Curaçao. “Een aanwijzing van een staatssecretaris uit Den Haag op basis van een niet vastgesteld inspectierapport, is een ontkenning van de lokale identiteit en expertise van Bonaire.”

Door Belkis Osepa