Jais Juliana werd in koelen bloede doodgeschoten op de avond van 15 juli – foto: José de Bruin

Jais Juliana werd in koelen bloede doodgeschoten op de avond van 15 juli – foto: José de Bruin

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie (OM) eist zes jaar tegen ex-politieagent Xavier de Windt, die beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan de dubbele moord op 15 juli op luchthaven Hato. De Windt zou Curtley Basilia – een vermeend lid van de bende No Limit Soldiers (NLS) – getipt hebben, die op zijn beurt weer de verdachte Judrin Martis inlichtte over de dag dat slachtoffers Jais Juliana en Shantley Arnhem op Curaçao zouden aankomen.

De Windt bekent dat hij 35.000 gulden voor zijn inlichtingen heeft ontvangen, maar ontkent elke betrokkenheid bij de moorden. De Windt verklaart keer op keer dat hij door Basilia gebruikt is, die op de hoogte was van zijn financiële situatie. “Ik ben geen lid van een criminele organisatie, en ik heb niet meegeholpen aan de planning. Ik ben door mijn eigen stomheid in deze situatie verzeild geraakt.”

Deya Mensche in gesprek met advocaat Salina Helder

Rechter Van Dam van Isselt betwijfelt of De Windt niet wist dat de NLS Jais zocht om hem te liquideren. Ook officier van Justitie Clarelli Hato – Willems beschuldigt De Windt ervan dat hij zijn functie bij de politie heeft gebruikt om inlichtingen in te winnen bij Candelaria, de functionaris van de VDC, die hij elke week een ping stuurde. De Windt bekende ook twee portofoons, de zogeheten Chuchubi, aan een verslaggever te hebben verkocht voor 5000 gulden.

De psychiater van de reclassering heeft De Windt toerekeningsvatbaar verklaard, maar acht de kans op herhaling groot. Volgens advocaat Salina Helder geeft het psychologische rapport niet het hele verhaal weer, en vraagt de rechter om opdracht te geven voor een uitgebreide evaluatie.

De Windt betreurt zijn daden maar vraagt de rechter hem niet te straffen voor een misdaad waar hij, volgens hem, niets mee te maken had. “Mijn financiële situatie heeft mij wanhopig gemaakt, ik ben geen slecht mens, ik ben een gezinsman”, aldus een erg geëmotioneerde De Windt.

De rechter doet op 26 juni aanstaande uitspraak.

Door Deya Mensche