Marcel Gumbs - foto: Today

Marcel Gumbs – foto: Today

PHILIPSBURG – Alle maatregelen die voortvloeien uit de aanbevelingen van de diverse integriteitsrapporten die vorig jaar zijn verschenen, moeten in juni volgend jaar zijn geïmplementeerd. De uitvoering van de plannen gaat bij benadering 3.2 miljoen gulden kosten. Dit blijkt uit het plan van aanpak dat minister-president Marcel Gumbs op maandag openbaar heeft gemaakt.

Het plan is gedateerd op november 2014, dus het is niet het werk van het kabinet Gumbs. De minister-president gaf zondag al aan dat het dit keer menens is met de integriteit.

In het kader van het plan van aanpak wordt de landsverordening Bevordering Integriteit Ministers opnieuw onder de loep genomen, evenals de landsverordening Registratie en Financiering Politieke Partijen, de comptabiliteitsverordening, het reglement van orde en het handboek voor de ministerraad. De ministerraad heeft ingestemd met de aanstelling van een integriteitsfunctionaris.

Andere plannen die in het verschiet liggen zijn de oprichting van een task force voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit en de aanschaf van een justitieel informatie systeem. Verder wil het kabinet de bevoegdheid van ministers om moratoriums op te heffen regelen in een landsbesluit en informatie gaan publiceren over vergunningen, aanbestedingen en inkopen.

Voortgangscommissie
Een voortgangscommissie bestaande uit Herman Tjeenk Willink, Bob Wit en Jan Beaujon houdt een oogje in het zeil. Er komt ook een projectbureau en een projectsecretariaat. Gespecialiseerde projectleiders op het gebied van wetgeving, personeelsbeleid, communicatie, de Integriteitskamer, bestuurlijke ontwikkeling en bestuurlijke en juridische handhaving gaan de diverse projecten trekken.

Door Hilbert Haar