UP-parlementslid Franklin Meyers - foto: Facebook

UP-parlementslid Franklin Meyers – foto: Facebook

PHILIPSBURG – De parlementaire commissie voor Koninkrijkszaken en Interparlementaire Relaties heeft maandag op de valreep een paar vragen geformuleerd ter toevoeging aan vragen van Tweede Kamerleden, voor een advies van de Raad van State over de aanwijzingen die de Rijksministerraad op gezette tijden uitdeelt aan de autonome landen in het Caribisch gebied.

De deadline voor het indienen van de vragen was maandag, nadat op verzoek van Aruba hiervoor al een keer uitstel was verleend.

Commissievoorzitter Sarah Wescot-Williams zei dat ze de vragen van de Tweede Kamerleden leidend vond. De commissie wil nu weten van de Raad van State of het geven van een aanwijzing (aan de gouverneur of aan de regering) niet in strijd is met de autonomie van de landen zoals die is vastgelegd in het Koninkrijksstatuut. Een tweede vraag betreft de reikwijdte van de aanwijzingen.

Het UP-parlementslid Franklin Meyers uitte zijn twijfels over het nut van de vragenstellerij. “We krijgen straks antwoord op die vragen en dan wat?” vroeg hij. “Wat is het eindspel? Uiteindelijk doen ze toch wat ze willen.”

St. Maarten heeft heftig geprotesteerd tegen de beslissing van Koninkrijksrelaties Minister Ronald Plasterk om het land een aanwijzing te geven over de oprichting van een integriteitskamer. Het Gumbs-kabinet heeft hiervoor echter al uiterste inspanningen gedaan en in recordtijd een ontwerplandsverordening bij de Raad van Advies neergelegd. Minister-president Marcel Gumbs en Justitieminister Dennis Richardson wijzen de instructie af omdat St. Maarten ‘heeft gedaan wat het moest doen.’

Ipko
De kwestie van de aanwijzingsprocedure en de legale basis hiervoor komt opnieuw aan de orde tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat van 25 tot 29 mei in Den Haag plaats vindt.

Door Hilbert Haar