Honorable Prime Minister Sarah Wescot-Williams

Premier Sarah Wescot-Williams van St. Maarten

PHILIPSBURG – Het Koninklijk Besluit waarbij gouverneur Eugene Holiday wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het openbaar bestuur in Sint Maarten is in de Staatscourant gepubliceerd. Het onderzoek moet binnen zes maanden na publicatie afgerond zijn en de gouverneur moet vervolgens binnen drie maanden verslag uitbrengen over de voortgang.

 
Minister President Sarah Wescot-Williams zei woensdag dat de regering niet van plan is mee te werken, zolang de koninkrijksregering “niet met een goed verhaal komt.” Ook wil het kabinet een advies van de Raad van State over de rechtmatigheid van de grondslagen voor het onderzoek afwachten.

 
Het Koninklijk Besluit maakt duidelijk dat het parlement, de rechterlijke macht, de lokale Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman buiten het onderzoek vallen. De focus is op ministers en ambtenaren en op een aantal specifieke sectoren waaronder prostitutie, gokwezen en vreemdelingenverkeer, vergunningen voor infrastructurele werken en grote aanbestedingen. Overheidsbedrijven worden ook in het onderzoek betrokken.

 
Misverstanden
De toelichting op het besluit verwijst naar artikel 24 van het reglement van de gouverneur. Dit geeft de gouverneur de bevoegdheid de medewerking van landsorganen te verzoeken. “De diensten en ambtenaren van het land staan hem daartoe ten diensten,” aldus de toelichting. “Hieruit volgt dat Sint Maarten volledig meewerkt aan het onderzoek.”

 
Verder vermeldt de toelichting “om alle misverstanden te voorkomen” het volgende: “Niet alleen ministers en ambtenaren die voor hen werkzaam zijn, maar alle landsorganen zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek.”

 
Door Hilbert Haar