Louie Laveist tijdens het debat in 2014 - foto: Today / Hilbert Haar

Louie Laveist tijdens een debat in 2014 – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De politieke pensioenen voor voormalige parlementsleden en ministers kunnen de schatkist de komende twee jaar bijna 3.4 miljoen gulden kosten. Volgens het voormalig icoon van de Democratische partij Michael Ferrier hebben negen ex-politici een aanvraag voor zo’n pensioen ingediend.

Parlementsleden verdienen 5 procent meer dan de hoogste trede in de hoogste schaal van ambtenarensalarissen. In 2012 was dit 19.443 gulden voor een parlementslid. Ministers verdienen nog 5 procent meer.

Verkiezingen
Acht van de parlementsleden die in 2010 in het parlement werden gekozen, keerden niet terug na de verkiezingen in augustus 2014. Dit zijn Patrick Illidge en Romain Laville (onafhankelijk), Louie Laveist en Hyacinth Richardson (Nationale Alliantie), Gracita Arrindell, Sylvia Meyers-Olivacce en Jules James (Verenigde Volkspartij) en Leroy de Weever (Democratische Partij). Gevolmachtigd minister Mathias Voges en Onderwijsminister Patricia Lourens kregen geen positie in het nieuwe kabinet.

Het politiek pensioen loopt over een periode van twee jaar geleidelijk af naar 70 procent. Een gewezen parlementslid ontvangt over die periode in totaal 371.362 gulden bruto. Een minister ontvangt 389.930 gulden.

Het is niet bekend of beide ministers aanspraak maken op het pensioen. Indien het gaat om acht parlementsleden en een minister dan bedraagt de totale schade voor de belastingbetaler 3.360.713 gulden. Gaat het om zeven parlementsleden en twee ministers dan loopt het totaal op tot 3.379.380 gulden. Inkomsten die ex-politici gedurende de pensioenperiode verwerven worden van de uitkering afgetrokken.

Twee voormalige leden van het tweede Wescot-Williams kabinet maken nog tot 14 juni van dit jaar aanspraak op politiek pensioen. Dit zijn de voormalige ministers van Financien (Roland Tuitt) en van Toerisme en Economische Zaken (Romeo Pantophlet).

Door Hilbert Haar