Money

PHILIPSBURG – Voormalige politieke gezagsdragers hebben de overheid in Sint Maarten vorig jaar iets meer dan 1 miljoen gulden gekost. Dit werd duidelijk tijdens de Centrale Commissie vergadering van het parlement.

 
De voormalige minister van Financiën Hiro Shigemoto, die later dit jaar terecht staat voor witwassen en valsheid in geschrifte, slokte bijna 20 procent van het totaal op. De voormalige minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Rhoda Arrindell ontving bijna 190.000 gulden.

 
De voormalige minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie Franklyn Meyers ontving hetzelfde bedrag in pensioen als Arrindell. De betalingen aan de drie ministers houden aan het eind van deze maand op.

 
Inkomen
Politici die hun ambt moeten neerleggen voor ze hun volledige termijn hebben uitgediend hebben recht op een politiek pensioen. De duur van deze betalingen hangt af van de tijd die een politicus in functie is geweest. De hoogte van het bedrag loopt geleidelijk terug tot 70 procent van het laatst verdiende inkomen. Inkomen uit ander werk wordt van het pensioen afgetrokken.

 
Theo Heyliger, die zijn positie verloor na de val van het eerste Wescot-Williams kabinet in 2012, ontving bijna 159.000 gulden in pensioen vorig jaar. Deze betalingen stopten op 1 oktober toen hij terugkeerde als lid van het parlement.

 
Voorschot
De overheid betaalde ook pensioengelden uit aan de voormalige ministers Silveria Jacobs (Onderwijs) en Roland Tuitt (Financiën) en aan het parlementslid Ruth Douglass die haar plaats opgaf ten gunste van UP-leider Heyliger. Twee voormalige plaatsvervangend gevolmachtigd minister in Den Haag, Richard Panneflek en Henriëtte Doran-York, ontvingen een voorschot op hun politiek pensioen. Panneflek is nu secretaris-generaal op het ministerie van Justitie.

 
Door Hilbert Haar