Leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

PHILIPSBURG – De ontwerpbegroting 2014 voor St. Maarten, die volgende week in het parlement wordt behandeld, bevat drastische bezuinigingsmaatregelen. Dit blijkt uit het advies van het College financieel toezicht (Cft).

 
Zo moeten burgers die onder de sociale ziektekostenverzekering vallen 10 procent gaan bijdragen in de kosten van medicijnen en medische behandeling. Het ziekenfondspakket wordt naar beneden toe bijgesteld, maar het is nog niet bekend welke behandelingen voortaan van vergoeding worden uitgesloten.

 
Het kabinet wil verder de bijdrage aan sociale fondsen verlagen, de loongrens verhogen en de kosten van medicijnen beperken.

 
De indexering van salarissen voor overheidsdienaren wordt, als het aan de regering ligt, afgeschaft. Vorig jaar werd nog 50 procent van deze aanpassing uitbetaald en vakbonden eisten destijds dat de andere helft dit jaar zou worden betaald. Dat gaat niet gebeuren.

 
Bevroren
Om de personeelskosten verder onder controle te krijgen worden de ambtenarensalarissen bevroren en worden periodieke verhogingen geheel afgeschaft. De overheid wil verder zes miljoen gulden binnenhalen door verhoging van de tarieven voor diensten die worden verleend door de ministeries van Economische Zaken en Justitie.

 
Voorwaarden
De Cft is nog niet overtuigd dat de begroting aan alle voorwaarden voldoet en stelt diverse eisen. Zo wil het Cft dat tegelijkertijd met de begroting een wetgeving aan het parlement wordt voorgelegd die zowel kostenbesparende als inkomens verhogende maatregelen regelt.

 
Volgens het kabinet is 452 miljoen gulden het minimale kostenniveau om het land draaiende te houden en dat 90 procent van dit bedrag vaste kosten zijn. De ontwerpbegroting is gebaseerd op 427 miljoen gulden aan uitgaven.

 
Door Hilbert Haar