PHILIPSBURG – St. Maarten hangt een nieuwe bedreiging met een begrotingsinstructie boven het hoofd.

 
In haar advies over de goedgekeurde begrotingswijziging, schrijft het College financieel toezicht (Cft) dat het de Rijksministerraad zal adviseren een aanwijzing te geven, indien het parlement niet voor 15 december de begroting voor 2014 goedkeurt.

 
Het advies staat niet langer stil bij 2013, hoewel het Cft nog steeds grote bedenkingen heeft. Het Cft vindt nu dat alle inspanningen gericht moeten zijn op de begroting voor 2014. Het College adviseert om voorgenomen leningen niet in 2013 aan te gaan, en een vacature en investeringsstop in stand te houden om tekorten te voorkomen.

 
Deadline
Of St. Maarten deze adviezen gaat opvolgen is nog maar de vraag. Het Cft stelt dat de goedgekeurde begrotingswijziging sinds het laatste advies van 5 augustus nauwelijks is veranderd en dat de regering niets heeft gedaan met de uitgebreide begrotingsadviezen die het college uitbracht op 19 februari.

 
Minister van Financiën Maarten Hassink stelde 15 oktober als deadline voor een door de ministerraad goedgekeurde begroting voor 2014. Deze deadline verstreek afgelopen dinsdag, maar de minister heeft nog geen mededelingen over de stand van zaken gedaan.

 
Door Hilbert Haar