Vertrekkend parlementslid Louie Laveist loopt mogelijk zijn politiek pensioen mis - foto Today / Leo Brown

Vertrekkend parlementslid Louie Laveist loopt mogelijk zijn politiek pensioen mis – foto Today / Leo Brown

PHILIPSBURG – De aanstaande regeringswisseling en het aantreden van het nieuwe parlement wordt een kostbare aangelegenheid voor de St. Maartense belastingbetaler. Als alle vertrekkende ministers en parlementsleden aanspraak maken op hun volledige politieke pensioen, dan gaat dit de schatkist ruim 4.2 miljoen dollar kosten, 1.6 procent van het totale overheidsbudget.

Vier ministers zullen waarschijnlijk niet terugkeren: Patricia Lourens, Martin Hassink, Dennis en Ted Richardson. Zeven parlementsleden komen ook niet terug: Gracita Arrindell, Leroy de Weever, Patrick Illidge, Romain Laville, Sylvia Meyers-Olivacce, Louie Laveist en Roy Marlin.

Maximum twee jaar
Vertrekkende politici hebben recht op een uitkering voor een duur gelijk aan de tijd dat zij hun post hebben bekleed met een minimum van een jaar en een maximum van twee jaar. De vier ministers krijgen vijftien maanden lang een uitkering, de parlementsleden de volle twee jaar.

Overige inkomsten
Het pensioen loopt af van 95 procent gedurende de eerste drie maanden tot 70 procent in de laatste maanden. Ministers kunnen in totaal rekenen op 138.520 dollar, parlementsleden op 525.734. Overige inkomsten worden van deze pensioenen afgetrokken.

Veroordeling
De gouverneur kan bepalen of een politicus wordt uitgesloten van het pensioen indien hij of zij een veroordeling heeft voor een misdaad die toont dat hij of zij zich onwaardig heeft gedragen. Deze regel zou van toepassing kunnen zijn op parlementariër Louie Laveist die in 2012 werd veroordeeld wegens omkoping. Laveist’s proeftijd van drie jaar loopt volgend jaar af op 24 oktober.

Door Hilbert Haar