Gouverneur Fredis Refunjol - foto: KABGA

Gouverneur Fredis Refunjol – foto: KABGA

ORANJESTAD – Gouverneur Fredis Refunjol heeft vandaag de begroting en de suppletoire begroting van 2014 ondertekend.

Hiermee komt een einde aan de aanwijzing die de Rijksministerraad heeft opgelegd om de begroting te laten controleren en wijzigingen aan te laten brengen.

Het ondertekenen verliep snel nadat vrijdag de begroting door de Staten was aangenomen. De begroting is vervolgens ingeleverd bij de gouverneur die het weer aan het College Financieel Toezicht (Cft) gaf ter controle. Na goedkeuring heeft de gouverneur de begroting ondertekend.

Volgens minister van Financiën Angel Bermudez is in de begroting op advies van het Cft 170 miljoen florin begroot om ambtenarenpensioenfonds Apfa dekkend te houden. Verder is een heffing van 1 procent bijgekomen ten behoeve van ziektekostenverzekeraar AZV en is 10 miljoen florin gereserveerd voor posten waarvan wordt verwacht dat ze over hun begroting zullen gaan.

Snelle check
Cft-secretaris Kees van Nieuwamerongen bevestigt dat de laatste check is uitgevoerd. Gisteren had het Cft de begroting nog niet in de bus. “De goedgekeurde begrotingswijziging hadden we nog niet, maar concepten natuurlijk wel. Wat nieuw is, is de nota van wijziging die er nu in verwerkt is. We hebben uiteraard het debat gevolgd dus kenden we die ook al”, zegt hij.

2015
Er is nog geen afspraak tussen Aruba en Nederland om de begroting van 2015 door het het Cft te laten nakijken. Mogelijk valt hierover vrijdag een besluit tijdens de vergadering van de Rijksministerraad in Den Haag.

Door Ariën Rasmijn