Kees van Nieuwamerongen - foto: LinkedIn

Kees van Nieuwamerongen – foto: LinkedIn

ORANJESTAD – Het College Financieel Toezicht (Cft) heeft geen opdracht om de Arubaanse landsbegroting van 2015 te controleren en het secretariaat van de Fiscal Counsil die vanaf 2016 van kracht is bij te staan.

Cft-secretaris Kees van Nieuwamerongen vertelt dat dit vooralsnog slechts plannen zijn van de Arubaanse regering die in de begroting zijn opgenomen. Dat de regering nu uitgaven maakt door de eindejaarsuitkering aan ouderen uit te keren noemt Van Nieuwamerongen ‘merkwaardig’.

Ariën Rasmijn in gesprek met Kees van Nieuwamerongen

Volgens van Nieuwamerongen moet binnen Koninkrijksverband eerst worden afgesproken dat het College haar diensten weer verleent aan Aruba. In tegenstelling tot wat premier Mike Eman en minister van Financiën Angel Bermudez eerder hebben verklaard is daar dus nog geen sprake van. Dat daarover misschien al in Nederland is gesproken zou kunnen, zegt hij.

Adviezen
Wat nu op het programma staat is dat het secretariaat van Cft opnieuw de begroting en de suppletoire begroting van 2014 nakijkt voor de gouverneur het kan ondertekenen. Voor het opstellen van de suppletoire begroting was de rol van het Cft beperkt tot het geven van adviezen. Daarbij heeft het secretariaat zich gebaseerd op het zogeheten ‘balanced budget akkoord’ van de Arubaanse regering.

Van Nieuwamerongen vertelt over de adviezen die het Cft aan Aruba gaf.

Door Ariën Rasmijn