DEN HAAG – In de eerste Troonrede van koning Willem-Alexander op Prinsjesdag wordt de noodzaak van economische samenwerking in het Koninkrijk benadrukt: “Het draagt […] bij aan de noodzakelijke financiële zelfstandigheid en stabiliteit van de Caribische eilanden […].”

Die focus op samenwerking en zelfstandigheid is natuurlijk ook terug te vinden in de begroting van Koninkrijksrelaties.

De roep om gelijkwaardige samenwerking in het Koninkrijk vanuit de Nederlandse politiek is goed terug te zien in de begroting van Koninkrijksrelaties. Het bedrag voor (inter)nationale samenwerkingsprogramma’s loopt terug van ruim 58,2 miljoen in 2012 naar 6,6 miljoen in 2014. Het samenwerkingsbeleid van de laatste jaren zal de komende jaren grotendeels worden afgerond en geëvalueerd. Het gaat hier om het geld dat is beheerd door onder meer –de recentelijk in opspraak geraakte – Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) en Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO).

De nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten en Aruba moeten zoveel mogelijk op eigen benen staan. Wel houdt Nederland nog een oogje in het zeil op de financiën via het College financieel toezicht en op de rechtshandhaving. Ook heeft Nederland blijvende aandacht voor ‘(bestuurlijke) integriteit, een goed justitieel stelsel en financiële en economische deugdelijkheid in alle landen van het Koninkrijk’. In 2014 bedraagt de begroting voor Koninkrijksrelaties 257 miljoen euro (dat was 291 miljoen in 2013).

BES
Voor de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius is de evaluatie die in de loop van 2014 vorm gaat krijgen een belangrijk instrument om de gevolgen van de staatkundige vernieuwing in 2010 te onderzoeken, benadrukt de begroting. De evalutatie zelf vindt plaats in 2015. Op basis daarvan moet de ‘definitieve bestuurlijke vorm’ van de eilanden worden vastgesteld en moet bezien worden of alle nieuwe wetten en regels op de eilanden effectief zijn. In het BES-fonds, het potje geld waar de eilanden zelf over kunnen beslissen waar ze het aan uitgeven, zit 33 miljoen euro (dat was 34 miljoen in 2014).

Boedelvereffening Nederlandse Antillen
Uit de begroting blijkt dat de vereffening van de boedel van het voormalige land Nederlandse Antillen vertraging heeft opgelopen. Eind 2013 wordt besloten wanneer de boedel van het opgeheven land uiterlijk verdeeld moet zijn tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten.

Door Jamila Baaziz