Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor Foto: ANP Royal Images/ Sander Koning

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor – foto: ANP Royal Images/ Sander Koning

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft weinig aandacht besteed aan het Caribisch deel van het Koninkrijk tijdens het uitspreken van de jaarlijkse Troonrede, waarin hij de kabinetsplannen van komend jaar uit de doeken doet.

Het staatshoofd noemde kort de Nederlandse samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk voor het tijdelijke lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het was direct de eerste en de laatste keer dat de woorden Caribisch en Koninkrijk vielen.

Een belangrijk thema van de Troonrede was internationaal terrorisme. Het leeuwendeel ging echter over de herstellende Nederlandse economie. Vrijwel alle Nederlanders gaan er qua koopkracht op vooruit.

Ministeries
Ook ministeries krijgen meer te besteden. Het budget voor Koninkrijksrelaties (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) stijgt van 258 naar 293 miljoen euro. Het BES-fonds blijft gelijk op 33 miljoen euro.

Defensie gaat erop vooruit na een jarenlange trend van bezuinigingen. Het budget van de Kustwacht van het Caribisch Gebied (BZK) stijgt van 37,8 naar 39,6 miljoen. Een gat in de begroting door koersverschillen – kort geleden nog onderwerp van discussie in de Tweede Kamer – tussen de euro en de dollar is daarmee gedicht.

Landen
Nederland besteedt 70,1 miljoen euro aan de waarborgfunctie in de Landen van het Koninkrijk. Hiermee moeten rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur en de mensenrechten in Aruba, Curaçao en Sint Maarten gegarandeerd worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Koninkrijk.

Nederland betaalt in 2017 bijna 150 miljoen aan de schuldsanering van Curaçao en Sint Maarten. Pas vanaf 2019 daalt dat bedrag.

Caribisch Nederland
Nederland draagt 14,7 miljoen euro bij aan sociaaleconomische projecten in Caribisch Nederland. Ongeveer de helft daarvan is juridisch verplicht. Een belangrijk speerpunt zijn kinderrechten, waarvoor in 2017 3 miljoen euro beschikbaar is.

Het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn (SZW) stelt ook 100 miljoen euro beschikbaar voor kinderen die in armoede opgroeien, waarvan specifiek 1 miljoen voor kinderen in Caribisch Nederland. SZW verspreidt in totaal 85 miljoen euro via de gemeenten en 14 miljoen via maatschappelijke organisaties die gericht zijn op armoedebestrijding onder kinderen.

Door Pieter Hofmann