Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert

DEN HAAG – De Tweede Kamer is tijdens een debat over de Kustwacht Caribisch Gebied eensgezind opgetrokken voor het structureel dichten van gaten in de begroting. Door wisselkoersverschillen ontstond in 2015 een begrotingsgat van 3,25 miljoen euro.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) compenseerde dat gedeeltelijk, wel moest de Kustwacht zelf nog 650.000 euro bezuinigen.

Defensie bezuinigt daardoor onder meer op vervolgonderzoeken naar integriteit. “De Kustwacht is tijdelijk minder in staat om risico’s binnen haar processen te benoemen”, gaf minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) in juni al toe.

Eerder liet Hennis-Plasschaert weten dat de bezuinigingen de capaciteit van de Kustwacht dit jaar niet raken. Als de wisselkoersverschillen negatiever uitpakken, komt onder meer het aantal vaardagen van de Kustwacht alsnog in gevaar. In haar brief aan de Kamer valt het woord ‘herdimensionering’; opnieuw vaststellen van taken en verantwoordelijkheden.

Venezuela
Dat is tegen het zere been van diverse Kamerleden, zeker gezien de onrust in Venezuela. De Kustwacht voelt de werkdruk stijgen door Venezolanen die de oversteek maken naar de Benedenwindse Eilanden. Raymond Knops (CDA): “Het kabinet is naïef en neemt geen geruststellende maatregelen. Dat is onacceptabel en onhoudbaar.”

“Het kan niet zo zijn dat de dollarkoers de grootte van de organisatie bepaalt, terwijl de taken vastliggen in de Grondwet. Dat is de wereld op zijn kop”, zegt Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA).

De minister herhaalt dat er extra patrouilles worden uitgevoerd om illegale immigratie vanuit Venezuela tegen te gaan. Ook komen er volgens haar geen grote migratiestromen vanuit het Zuid-Amerikaanse buurland op gang.

Prinsjesdag
De minister vindt het een terechte zorg en zegt dat het absoluut onwenselijk is dat het tekort structureel wordt. Toezeggingen doet ze niet, mede omdat de Kustwacht onder de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) valt. “Ik ben er net als u op gebrand dat dit wordt opgelost, dus wacht u Prinsjesdag even af.”

Door Pieter Hofmann