HILVERSUM – Bij de Kustwacht in het Caribisch gebied is 1 op de 6 functies vacant. De Kustwacht heeft moeite nieuw personeel aan te trekken door onder meer concurrentie met douane en politie, taalachterstanden en opleidingsniveau. Dat blijkt uit antwoorden op vragen over het Jaarplan 2013 van de Kustwacht.

De 42 openstaande vacatures (op 242 functies) bij de Kustwacht zijn vooral operationele functies voor hoger- en technisch opgeleiden. De gevolgen hiervan worden volgens de antwoorden momenteel vooral opgevuld door bestaand personeel overuren te laten draaien en de capaciteit zo goed mogelijk te verdelen. Het aantal openstaande vacatures moet met de helft afnemen als kustwachtpersoneel in opleiding die opleiding voltooid. ‘Lager opgeleid personeel is voldoende beschikbaar, vooral op Aruba en Curaçao’, zo staat in de stukken.

Sint Maarten
Vooral op Sint Maarten is het moeilijk om geschikt personeel te werven, zo blijkt. Dit komt mede door de Nederlandse taaleis die gesteld wordt aan het personeel. Op dit eiland speelt verder mee dat in 2011 een ‘bovengemiddelde uitstroom’ was die te wijten zou zijn aan het uitblijven van landsbesluiten en de politiek, die zich negatief uitliet over de dienst. Voor alle eilanden geldt dat de Kustwacht voor personeelswerving in dezelfde vijver vist als politie en douane.

Om personeel te werven worden open dagen georganiseerd, maar omdat dit te weinig opleverde wordt nu actief geworven op scholen. Ook in Nederland gaat de Kustwacht actief op zoek naar hoger opgeleide jongeren die terug willen keren naar hun geboorte-eiland. Omdat het personeel van de Kustwacht ambtenaar wordt van het land waarvoor hij gaat werken, kunnen lokale onderzoeken en processen die daarbij gehanteerd worden de werving bemoeilijken, aldus de minister.

Venezuela
De Kustwacht is in 2012 drie keer de toegang tot het Venezolaanse luchtruim ontzegd. In 2011 was dat nog negen maal. Volgens de minister komt ‘het weigeren in 2012 waarschijnlijk voort uit miscommunicatie tussen de civiele en de militaire luchtverkeerscontrole in Venezuela.

door: Jamila Baaziz