DEN HAAG – Het College financieel toezicht (Cft) gaat extra regels opstellen voor Curaçao en Sint Maarten om de risico’s van de begrotingen van die landen beter te kunnen inschatten. Door de regels komt er meer controle op het aangaan van ‘verkapte’ leningen. Hierover zijn op 28 juni afspraken gemaakt met Curaçao en Sint Maarten in de Rijksministerraad. Dit blijkt uit een brief die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties op 2 juli aan de Tweede Kamer stuurde.

Mogelijk wordt bij de evaluatie van de Rijkswetten in 2015 bekeken of de consensusrijkswet Financieel Toezicht aangepast moet worden om de regels wettelijk te verankeren, maar dit kan alleen als alle landen dit goedkeuren. In een brief van het Cft is te lezen dat dit orgaan in zijn werkzaamheden beperkt wordt door deze consensusrijkswet. Het college ziet voor Curaçao begrotingsrisico’s in verband met de plannen voor een nieuw ziekenhuis. Voor Sint Maarten is een risico in verband met de aanleg van de brug over de lagune van Simpson Bay.

Justice Park
Plasterk gaat ervan uit dat de omstreden financieringsplannen voor het Justice Park op Sint Maarten van tafel zijn nu er een nieuwe minister van Justitie is aangetreden. Hij refereert daarbij ook expliciet aan het negatieve pre-advies van het Cft.

Begrotingstekorten
In de brief van het Cft die als basis voor de brief van Plasterk dient, benadrukt het college overigens dat de organen op Curaçao en Sint Maarten waarvan Nederland de schuld heeft gesaneerd sinds 10-10-’10 geen nieuwe schulden hebben opgebouwd. ‘In debatten in Nederland wordt die indruk gewekt’, aldus Age Bakker, voorzitter van het Cft. De overheidsschuld is daardoor ‘constant gebleven’. Het begrotingstekort van Curaçao is nu 33 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Voor Sint Maarten is dat 32 procent.

door: Jamila Baaziz