Minister Plasterk in debat met Bosman, Segers en Van Laar - foto: Jamila Baaziz

Minister Plasterk in debat met Bosman, Segers en Van Laar – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Het College financieel toezicht (Cft) gaat de financiële risico’s van overheids-nv’s meewegen bij het beoordelen van de begrotingen van Curaçao en Sint Maarten.

Dat blijkt vandaag tijdens een debat over de taken van toezichthouder Cft in de Tweede Kamer.

“Als de overheids-nv’s risico’s voor het land met zich meebrengen moeten deze meegenomen worden in de beoordeling”, aldus minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Het wordt daardoor in de praktijk voor de Caribische landen moeilijker om een goedgekeurde begroting te krijgen.

De landsregeringen moeten door deze aanpassing meer druk gaan uitoefenen op deze bedrijven om openheid van zaken te geven. Tot nu toe blijft de boekhouding van overheids-nv’s buiten beschouwing als de nv geen gegevens overhandigt, zoals het geval is bij bijvoorbeeld de haven van Sint Maarten.

Leningen
Voor leningen die de Caribische landen via Nederland willen afsluiten blijft het Cft de instantie die bekijkt of aan de voorwaarden voldaan wordt. Kamerleden André Bosman (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vragen de minister opnieuw of het wel logisch is dat het Cft hier als enige over beslist.

Plasterk vindt van wel: “De Tweede Kamer heeft ingestemd met de rijkswet waarin dit geregeld is. De toezichthouder kan de landen beperkingen opleggen voor wat betreft het maken van schulden en het opvoeren van kostenposten. Daar tegenover staat dat de landen automatisch in aanmerking komen voor een lopende inschrijving als ze aan de regels voldoen.”

Aruba
Met Aruba hoopt Plasterk snel afspraken te kunnen maken over financieel toezicht. “In een extra Rijksministerraad gaan we vrijdag bekijken hoe we de financiële controle structureel kunnen inbedden.”

BES
Bonaire, Saba en Sint Eustatius kunnen waarschijnlijk op kortere termijn nog geen goedkope leningen aangaan via Nederland. PvdA’er Roelof van Laar vraagt waarom dit niet mogelijk is. “Vooral op Saba gaat het financieel goed en in Nederland kunnen gemeentes en provincies ook geld lenen.” Maar Plasterk wil hierover geen toezeggingen doen: “We nemen dat mee bij de evaluatie van de financiële BES-wetten. Want dit is nogal wat. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als er bij het aflossen iets mis zou gaan? Nu lopen aanvragen voor projecten via de betrokken ministeries. Dat levert wat ongemak op, maar de eilanden weten de weg goed te vinden.”

door Jamila Baaziz