DEN HAAG – Sint Maarten bleek nog steeds het zorgenkindje voor minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer commissie tijdens een overleg op 16 april. Plasterk uitte zijn zorgen over de integriteit van het bestuur op Sint Maarten. De Kamerleden willen voorkomen dat Sint Maarten – en ook Curaçao – leningen kunnen afsluiten.

Minister Ronald Plasterk over Sint Maarten (bijdrage: Jamila Baaziz)

“Ik ben bezorgd”, zei Plasterk herhaaldelijk. “De Rijksministerraad heeft twee wensen bij Sint Maarten neergelegd: een onderzoek naar het politieke bestuur van het land en een toezegging over een strenge integriteitstoets voor bewindslieden na de verkiezingen in 2014. We hebben op Curaçao gezien dat dit van groot belang is om het vertrouwen in de regering toe te laten nemen. En dat is economisch van groot belang en ook voor het Koninkrijk. Het is altijd van belang dat er geen enkele twijfel is over de integriteit van de bestuurders. Als hier te lang en te veel verhalen over doen levert dit op een gegeven moment echt een probleem op. ”

Bestuursproblemen
Plasterk gaf aan te willen zoeken naar oplossingen voor de bestuursproblemen en de manier waarop Nederland daar invloed op kan hebben. “Er zijn misschien te weinig grijstinten om goed bestuur te waarborgen.” Momenteel zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden in de wet: ingrijpen van Nederland om orde op zaken te stellen, of het Statuut herzien waardoor Nederland niet meer aangesproken kan worden op ontwikkelingen in de andere Koninkrijkslanden. Maar beide lijken geen reële optie.

Waarborgfunctie
Kamerleden Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) blijven aandringen op een herziening van het Statuut en de waarborgfunctie om af te zijn van de Nederlandse eindverantwoordelijkheid voor problemen elders in het Koninkrijk. Maar Plasterk wil dit pas op de agenda zetten na de evaluatie van de staatkundige vernieuwing in 2015.

Plasterk geeft wel toe dat het beruchte artikel 43, lid 2 voor meerdere interpretaties vatbaar is: “Wanneer is dit actueel? Als je het ergens niet over eens bent, is niet per se sprake van onbehoorlijk bestuur. En als er wel sprake van onbehoorlijk bestuur is, welke instrumenten zijn er dan om maatregelen te nemen? Hierover moet gesproken gaan worden.”

Leningen
Een ander hoofdpunt tijdens het overleg waren de leningen die Curaçao en Sint Maarten, deels verkapt, willen afsluiten. Zowel SP, VVD als PvdA  vinden dat hier terughoudend mee om moet worden gegaan. Want, zegt Bosman: “Sint Maarten heeft nog geen goedgekeurde begroting. Wat heeft het College Financieel Toezicht (Cft) gedaan om alle gegevens boven water te krijgen? ”

Bosman ziet een tekort van ongeveer 20 miljoen gulden en ook de begroting van Curaçao is niet toekomstbestendig, meent hij. “Het Cft ziet verkapte leningen, maar geeft toch mogelijkheden om te lenen. Hoe zit dat?” Van Raak is bang dat dit geld ‘opnieuw in handen van de Siciliaanse maffia verdwijnt, bij Corallo, Schotte of Dos Santos’. Plasterk is daar niet bang voor, omdat het Cft voorwaarden stelt om geld te mogen lenen. Hij vertrouwt erop dat leningen alleen afgesloten mogen worden als aan al die voorwaarden voldaan wordt.

Of Sint Maarten een aanwijzing krijgt door het ontbreken van een goedgekeurde begroting laat Plasterk over aan het Cft, maar hij vindt dit geen goed signaal. “Het is in het belang van de bevolking van Sint Maarten om een sluitende begroting te hebben. Want op de lange duur loopt dat mis. Dan verliezen de bedrijven hun vertrouwen en gaat de economie achteruit. Ik zou willen dat men het niet doet voor het Cft, maar omdat men zelf inziet dat het belangrijk is.”

door: Jamila Baaziz

Blijvende Nederlandse zorg om Sint Maarten