MFK-leider Gerrit Schotte dient een motie in - foto: MFK

MFK-leider Gerrit Schotte dient een motie in – foto: MFK

WILLEMSTAD – Een meerderheid in de Staten heeft een motie aangenomen waarin een wijziging van de Staatsregeling wordt voorgesteld. Hiermee wordt de gouverneur buitenspel gezet bij de benoeming van de minister-president en de overige ministers en bepalen uitsluitend de Staten wie in Curaçao minister wordt of kan blijven.

De Statenleden van MFK, Pueblo Soberano en de MAN hebben de motie ondertekend en daarmee is de motie met een meerderheid van twaalf stemmen aangenomen. Tegenstanders, waaronder Statenlid Alex Rosaria (PAIS) en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, zeggen dat hiermee de Reforma-campagne van MFK-leider Gerrit Schotte haar intrede heeft gedaan.

Anneke Polak in gesprek met Alex Rosaria

Screening
“Er wordt niet om advies gevraagd, in de motie wordt de griffier geïnstrueerd om de Staatsregeling te wijzigen. De minister-president en ministers worden niet langer bij Landsbesluit benoemd, maar door de Staten benoemd en ontslagen. Hiermee is de screening van de baan”, zegt Rosaria.

Leeflang noemt deze motie ook zorgelijk: “Dit is een strategie om meer macht te geven aan bepaalde politici, met deze motie is Reforma het parlement binnengekomen en is de screening van de baan. Als de Staten nu een benoeming van een minister goedkeuren, is er geen screening meer nodig.”

Tweede Kamer
In de motie staat aangegeven dat artikel 29 moet worden aangepast, dus de Staten benoemen en ontslaan een minister, maar ook artikel 36. Door dit artikel te wijzigen zal er niet langer tegenover de gouverneur de eed moeten worden afgelegd, maar aan de Staten. “In Nederland heeft de Tweede Kamer ook deze rol”, stelt Schotte.

Statenlid Elmer Wilsoe van Pueblo Soberano is blij met de ceremoniële functie die voor de gouverneur overblijft. “Koning Willem-Alexander heeft in Nederland geen enkele autoriteit meer binnen de regering. Hoe kan het dan dat één persoon, die de koning vertegenwoordigt, dit wel heeft? We moeten dus juristen inschakelen om eenzelfde constructie te realiseren als in Nederland, waar de Tweede Kamer de bevoegdheden van de koning heeft weggenomen.”

‘Bloed vloeien’
Aanleiding voor het Statendebat was de aanwijzing die de Rijksministerraad vrijdag aan de gouverneur van Sint Maarten heeft gegeven. Gouverneur Eugene Holiday moet eerst een gedegen screening door experts uit Nederland laten uitvoeren, voordat de premier en ministers benoemd zullen worden. “We mogen hopen dat deze situatie zich nooit op Curaçao zal voordoen, want dan zal er bloed vloeien. Als je Nederland één vinger heeft, pakt ze je hele hand. Als we de vinger moeten afsnijden, doen we dat. We moeten de Nederlanders tot de orde roepen”, zegt Cooper.

Ook Wilsoe vraagt zich tijdens het debat af of deze manier van handelen van Nederland daadwerkelijk democratie is. “Deskundigen uit Nederland bepalen dus wie premier en minister in het land Sint Maarten worden. Is dat democratie?” Schotte stelt dat de oude constructie van de Nederlandse Antillen langzaamaan terugkeert. “Terwijl Nederland zelf geen screeningswet van ministers heeft, alleen hier op Curaçao bestaat deze wet.”

Door Anneke Polak