Wolfgang Tooten - foto: Hazel Durand

Wolfgang Tooten – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Richard van Zwol en secretaris-generaal van Financiën Manon Leijten zijn morgen op werkbezoek op Saba voor een evaluatie van de economie op het eiland.

Saba Business Association (SBA) noemt het bezoek ‘het eerste goede teken’ en verwacht een uitnodiging voor de vergadering. SBA heeft in een eerder gesprek met de nieuwe Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella de economische problemen van Saba besproken en daar bovenop een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. “Het is een illusie dat Saba zichzelf kan financieren zonder input van Nederland”, zegt SBA-voorzitter Wolfgang Tooten.

“Wanneer Den Haag dit begrijpt dan wordt het logischer dat het geïnde belastinggeld op het eiland blijft, zodat de gemeenschap de economie kan stimuleren”, zegt Tooten. “Dit vermindert ook de kosten voor Nederland. Het bedrijfsleven en bewoners van Saba hopen dat de Nederlandse regering met logische oplossingen komt.”

Tijdelijke vrijstelling
De voormalige Nederlandse staatssecretaris van Financiën Frans Weekers voerde in 2011 tijdelijke vrijstellingen in, waardoor de vastgoedbelasting verlaagde en bepaalde voedselproducten werden vrijgesteld van de invoerbelasting van zes procent. Die tijdelijke vrijstellingen werden aan het einde van 2012 met twee jaar verlengd. Eind dit jaar stopt dit en moeten de belastingbetalers het volle pond betalen.

“Belastingheffingen zijn noodzakelijk”, zegt Tooten, “maar dit moet realistisch gebeuren en niet alleen uit principe. Het idee is dat mensen bijdragen leveren aan de regering en daarvoor betere leefomstandigheden terugkrijgen. Er moet rekening gehouden worden met de lokale omstandigheden.”

Teken
SBA dringt aan op verlenging van de vermindering van de vastgoedbelasting. “Het is een klein deel van de Nederlandse begroting maar een grote impuls voor lokale economie. Dit is stimulerend voor nieuwe investeringen op Saba. Er zijn veel gebieden waar Saba meer investeringen kan utiliseren en meer nieuwe bedrijven kan verwelkomen. Er staan investeerders klaar, alleen ze wachten op een teken uit Den Haag”, zegt Tooten.

De Association is door de Eilandsraad gevraagd om hun E-team (Economische Team) te komen versterken. Tooten vindt dat er bij de Eilandsraad veel taken zijn weggenomen sinds de staatkundige vernieuwingen op 10-10-’10. “De Eilandsraad is capabel genoeg om meer taken op zich te nemen, meer dan een ministerie 7000 kilometer verderop. Saba zou graag de verantwoordelijk van het ministerie van Arbeid weer op zich willen nemen zodat er sneller beslissingen gemaakt kunnen worden. Verminder de bureaucratie en laat zien dat je wil dat de eilanden economisch vooruitgaan.”

Ontwikkelingsfonds
Voor Saba zijn gelden van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) beschikbaar. De lokale Kamer van Koophandel en andere stakeholders werken aan het gebruik van deze geldmiddelen. “Het Nederlandse CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden) heeft experts en fondsen die Saba kunnen helpen”, suggereert Tooten. “Nederland hoeft alleen maar de bal op te pakken en samen te spelen met de eilanden.”

Door Hazel Durand