Controle bezoekers - foto Belkis Osepa

Controle bezoekers – foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie BES (OM BES) gaat diepgaande onderzoeken uitvoeren om beslagen ten ijs te komen tijdens de inhoudelijke behandeling van de dubbele moordzaak Country Garden. Hoofdofficier van Justitie Henry Hambeukers mag maar liefst negentien getuigen verhoren van de rechter. De inhoudelijke behandeling dient op 11, 12 en 13 november.

Rechter Irma Lips gaf aan het einde van de regiezitting aan geen bezwaar te hebben tegen de extra getuigenverhoren. “Het onderzoeksbelang is van toepassing, daarom worden de getuigen toegewezen.” Ook de vijf verdachten kunnen medegetuigen in elkaars zaak. Ze worden verdacht van het medeplegen van moord of doodslag van de twee slachtoffers Francis Lourens en Thursten Scholts in de nacht van 23 op 24 januari. Bij drie verdachten wordt ook illegaal vuurwapen bezit ten laste gelegd.

 
Drugs
Hambeukers geeft aan tijdens de regiezitting dat het drugsmotief naar voren is gekomen na de al gepleegde onderzoeken. Hij geeft aan dat de politie binnenkort een belangrijke getuige gaat verhoren die duidelijkheid kan geven over de moorden van de twee slachtoffers.

 
Het OM BES moet nog meer aanvullende stukken zoals onder andere proces-verbalen, telecomgegevens, onderzoeksresultaten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en geluidsfragmenten toevoegen aan het dossier. Nog andere onderzoeken zoals van de camerabeelden, van een in beslag genomen ‘shotgun’ en forensisch onderzoek van schoenen en kleding en ook een reconstructie van de schedel van één van de slachtoffers moeten nog worden afgerond.

Strikte veiligheidsmaatregelen tijdens de zaak - foto Belkis Osepa

Strikte veiligheidsmaatregelen tijdens de zaak – foto Belkis Osepa

 
Voorlopige hechtenis
De twee advocaten Roy Gonet en Anneke van Toll hebben opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis van hun drie cliënten (Egbert Janga, Felipe Winklaar en Ryan Frans) gevraagd. Naar hun mening zijn er geen ‘ernstige bezwaren die de voortzetting van de voorlopige hechtenissen rechtvaardigen’. Gonet: “Wat ik gelezen heb in het dossier lijkt veel, maar met betrekking tot mijn cliënt is het allemaal van horen zeggen. Ik kan nergens uit bepalen dat hij aanwezig is geweest bij het plegen van de moorden.”

 
Lips: “Ik acht de ernstige bezwaren wel aanwezig op basis van de verklaringen van de twee medeverdachten en de telecommunicatie gegevens en camerabeelden. En er is ruzie- en herhalingsgevaar. Dit gaat om serieuze verdenkingen. Het belang van strafvordering is groter dan het persoonlijk belang. Daarom wordt het verzoek om vrijlating afgewezen.”

 
Moeilijkheidsgraad
Uit de regiezitting kwam naar voren dat de behandeling van deze dubbele moordzaak een hoge moeilijkheidsgraad heeft. Hambeukers spreekt van ´tegenstrijdige en onvolledige en ontwijkende verklaringen en beïnvloeding van getuigen´. “Gaandeweg het onderzoek zijn additionele vragen gerezen. Het is noodzakelijk meer vragen te stellen aan de getuigen om het dossier compleet te maken.” De komende tijd tot en met de inhoudelijke behandeling worden de toegewezen getuigen verhoord en wordt het dossier Country Garden uitgebreid.

 
Door Belkis Osepa