Edison Rijna

Edison Rijna

KRALENDIJK – Edison Rijna (47) wordt per 20 augustus gezaghebber van Bonaire. Hij is momenteel waarnemend gezaghebber. De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Rijna op voordracht van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
Rijna is sinds 1 maart waarnemend gezaghebber van Bonaire, nadat de vorige gezaghebber Lydia Emerencia haar ontslag heeft ingediend. Ze had geen steun meer van de Bonairiaanse bestuurders.

 
Emerencia is onlangs benoemd als directeur-bestuurder van de Scholengemeenschap Bonaire. Ze gaat een verandertraject leiden binnen de scholengemeenschap. Rijna was voor zijn waarnemerschap eigenaar van Bon Recycling B.V. vanaf 2011. Daarvoor was hij werkzaam geweest bij diverse banken in de Cariben.

 
Door Belkis Osepa