Marina Melis DSB en Kevin Brown DSUK

Marina Melis DSB en Kevin Brown DSUK

KRALENDIJK – De problematiek rondom de Bonairiaanse ezel zit in een impasse. Een tegenonderzoek wijst uit dat zowel de ezels in opvang als de ezels in de natuur, in goede gezondheid zijn en goed verzorgd worden.

 
Marina Melis van de Donkey Sanctuary Bonaire (DSB) verzoekt haar tegenstanders te stoppen met valse beschuldigingen over haar ezelopvang.

Een reportage door Belkis Osepa

Het is afgelopen week een komen en gaan bij het Bestuurscollege. Vertegenwoordigers van The Donkey Sanctuary United Kingdom (DSUK) schoven aan tafel bij gedeputeerde James Kroon en ook Marina Melis van de ezelopvang samen met de tegenstanders van het vangproject, de belangengeroepen ‘Citizens for a Better, Safer and Animal Friendly Bonaire’ en ‘Todd Mission Ranch Wild Burro Protection League’. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft onder andere ook de natuurorganisatie Stinapa gehoord over deze kwestie.

 
Onafhankelijk onderzoek
Kevin Brown van de DSUK heeft samen met een collega twee dagen lang een onafhankelijk onderzoek gedaan bij de DSB. Ze hebben ook ezels in de natuur onderzocht en tevens met de dierenarts die de castraties uitvoert gesproken. De DSUK is een van de grootste ezelopvangen ter wereld. De belangenorganisaties hebben sponsoren van de DSB benaderd met informatie over de slechte zorg en gezondheid van de ezels op Bonaire. Daardoor heeft de DSUK besloten onaangekondigd de ezelsopvang te bezoeken.

 
Brown weerlegt de beschuldigingen van de belangenorganisaties. “De ezels zijn hier op Bonaire in goede handen. Het is te vroeg om te zeggen dat de Bonairiaanse ezel van het Nubische ras is. Tot nu toe lijkt het erop dat er geen verschil is tussen deze gedomesticeerde ezels en het ‘Nubian Ass’- ras. Dit moet verder uitgezocht worden. Het grootste probleem is nu: wat gaan we doen met de Bonairiaanse ezel?”

 
Rectificatie
De DSUK stelt voor dat alle partijen hun voorstellen op tafel leggen om tot een eenduidig plan te komen over de aanpak van de ezelproblematiek. Marina Melis is gestopt met het vangen en castreren van de ezels sinds de aanname van een motie door de eilandsraad. Wel rukt ze uit om ezels in nood te helpen en in geval van verkeersongelukken. Ze heeft na de resultaten van het tegenonderzoek de belangenorganisaties gevraagd onmiddellijk te stoppen met valse rumoeren over haar en de DSB. De belangenorganisaties hebben tegenover de vertegenwoordigers van de DSUK verklaard bereid te zijn te rectificeren. Melis heeft het bestuurscollege schriftelijke gevraagd de eilandsraad er toe te bewegen om het besluit om het vangproject te stoppen te heroverwegen.

 
Toeristen
De discussie over de ezels zwelt aan. Ook burgers mengen zich in de discussie en vragen zich af hoe het komt dat de ezels meer aandacht en geld krijgen voor zorg en opvang. Flora Molina uit Rincon vindt dat de zorg voor de ezels niet ten koste moet gaan van de bevolking. “De overheid moet met een beleid komen dat toeristen de ezels niet meer mogen voeren. Breng de ezels naar een afgelegen plek in de natuur, geef ze water en eten. De ezels leren om daar te blijven. Nu komen ze naar de stad op zoek naar eten.”

 
Over bescherming van de ezels is Molina kort maar krachtig. “De overheid moet met een realistisch beleid komen. Je kan de ezel niet meer beschermen dan de mens. Nu wil de overheid de ezel beschermen, maar als ze vermenigvuldigen en ongelukken veroorzaken, wie betaalt mijn auto? De overheid moet vasthouden aan een vast aantal ezels dat behouden moet blijven.”

 
Door Belkis Osepa