Er zijn indicaties dat de Bonairiaanse ezel tot een speciaal ezelsoort – Nubian Ass - behoort -foto: Belkis Osepa

Er zijn indicaties dat de Bonairiaanse ezel tot een speciaal ezelsoort – Nubian Ass – behoort -foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK –De eilandsraad van Bonaire heeft gisteravond middels een motie unaniem besloten om met onmiddellijke ingang het castreren en afmaken van loslopende ezels tijdelijk te stoppen.

 
De overheid heeft sinds eind vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met Donkeys Help voor het vangen, castreren en afmaken van loslopende ezels. De raad draagt het eilandsbestuur op het zorgcontract met Donkeys Help te reviseren en deskundigen te raadplegen. Er rijzen steeds meer twijfels over het beleid na indicaties dat de Bonairiaanse ezel tot een speciaal ezelsoort behoort.

 
Bedreigd
De resultaten van een DNA-onderzoek wijzen uit de Bonairiaanse ezel overeenkomt met het Nubische ras. Dit ras staat op een zogenoemde rode lijst van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. De lijst is van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

 
De belangengroepen ‘The Citizens for a Better, Safer and Animal Friendly Bonaire’, Black Durgon en de internationale organisatie ‘Todd Mission Ranch Wild Burro Protection League’ doen al weken een oproep aan het eilandsbestuur om de overeenkomst met de Stichting Donkeys Help, stop te zetten. Ze argumenteren dat de beschermde ezels niet gevangen, gecastreerd en afgemaakt mogen worden.

 
De raadsleden hebben tijdens de openbare eilandraadsvergadering hun zorgen geuit over de kwestie. Benito Dirksz: “We moeten deskundigen aanhoren om tot een diervriendelijk gebalanceerd plan te komen voor de loslopende ezels.”

 
Overlast
Donkeys Help krijgt jaarlijks veertigduizend dollar voor de zorg van de gevangen ezels. De stichting beheert al geruime tijd de ezelsopvang Donkey Sanctuary. De loslopende vrouwtjes en jonge ezels worden gevangen en verzorgd. Om het fokken te stoppen worden de mannetjes gecastreerd en geoormerkt. Daarna gaan ze de natuur weer in. Zieke ezels worden afgemaakt. De overeenkomst is gesloten omdat de ezels een gevaar vormen voor het verkeer en overlast veroorzaken.

 
Door Belkis Osepa