André Bosman (archieffoto) - foto: Jamila Baaziz

André Bosman (archieffoto) – foto: Jamila Baaziz

HILVERSUM – Het uitgestelde debat over de Bosmanwet in de Tweede Kamer vindt nu woensdag 12 maart plaats. Hieronder een overzicht met informatie over hoe het daarna gaat verder gaat met dit wetsvoorstel.

Wat gebeurt er na het komende debat over de Bosmanwet?
Initiatiefnemer André Bosman (VVD) gaat alle kanttekeningen, opmerkingen en vragen van de Tweede Kamerleden verwerken. Bosman kan vervolgens wijzigingen aan zijn wetsvoorstel doen zodat hij een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel krijgt. In de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel opnieuw besproken en uiteindelijk wordt erover gestemd.

Op dit moment stemmen VVD, PVV en SGP zeer waarschijnlijk voor de wet. D66, de ChristenUnie en GroenLinks zijn duidelijk tegen. PvdA, CDA en SP twijfelen nog. Voor coalitiepartij PvdA is het op dit moment het lastigst om in stemmen. Zij zijn gebonden aan het regeerakkoord waarin een vestigingsregeling is opgenomen, maar de partij vindt het te ver gaan dat de wet gaat gelden voor iedereen uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De PvdA vindt dat alleen de kansarme jongeren geweerd moeten worden. Wijzigingen aan het wetsvoorstel kunnen deze bezwaren wellicht wegnemen.

Wat gebeurt er als de Tweede Kamer instemt met de Bosmanwet?
Dan wordt het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd. Die gaat eerst schriftelijk vragen stellen en daarna over het wetsvoorstel debatteren. Ook de Eerste Kamer moet in meerderheid instemmen met het wetsvoorstel. Er kunnen in deze fase geen wijzigingen meer gedaan worden aan het wetsvoorstel. Als ook de Eerste Kamer instemt, moet de wet ondertekend worden door de Koning. Daarna is de wet een feit.

Wat betekent invoering van de Bosmanwet voor Arubanen, Curaçaoenaars en Sint Maartenaren die langer dan een half in Nederland willen verblijven?
Zij moeten voldoen aan minimaal één van deze vier voorwaarden: een baan of een eigen onderneming in Nederland hebben, in het eigen onderhoud kunnen voorzien met eigen middelen, een erkende opleiding in Nederland volgen of gezinslid zijn van een Nederlander. De wet geldt overigens niet voor iedereen die voor de ingangsdatum al in Nederland staat ingeschreven. Personen die niet aan één van deze eisen voldoen krijgen geen vestigingsvergunning. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld geen uitkering aanvragen.

Diverse deskundigen maken zich zorgen over het onderscheid dat de wet maakt tussen Caribische en Europese Nederlanders. Zij hebben opgemerkt dat de wet een aantal internationale anti-racisme verdragen en EU-richtlijnen schendt.

Kan de Bosmanwet goedgekeurd worden ondanks de zorgen en kanttekeningen van deskundigen van onder meer de Raad van State, de Raad van Europa, de Commissie Meijers en het College voor de Rechten van de Mens?
Ja, dat kan. De organisaties kunnen adviezen geven aan de Tweede Kamer, maar deze zijn niet doorslaggevend. De Kamer bepaalt of deze wet er wel of niet komt.

Daarbij komt het volgende: de Bosmanwet is grotendeels gemodelleerd naar de landsverordeningen die Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben om een grote instroom van personen op hun eilanden tegen te gaan. Deze landsverordeningen zijn destijds goedgekeurd dus ziet de VVD’er niet in waarom zijn wet niet goedgekeurd kan worden.

Is er een alternatief?
Een Rijkswet Personenverkeer. Als die er komt, trekt Bosman zijn wetsvoorstel waarschijnlijk in. Voor een rijkswet moeten alle landen in het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) afspraken met elkaar maken over hoe personen zich tussen de eilanden en Nederland kunnen verplaatsen en welke voorwaarden en regels daarbij gelden. Daarbij wordt dan ook vastgelegd welke regels gelden als iemand uit bijvoorbeeld Curaçao zich op Sint Eustatius wil vestigen.

In het (recente) verleden is vanuit Nederland een aantal keer geprobeerd een Rijkswet Personenverkeer te maken, maar deze initiatieven zijn altijd stukgelopen omdat de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten daarop tegen waren. De laatste keer was in 2011, toen heeft Maxime Verhagen op de Koninkrijksconferentie gezegd dat de plannen voor een rijkswet van tafel waren omdat er teveel bezwaren zijn vanuit de landen.

Door Jamila Baaziz