Guno Jones

Guno Jones

HILVERSUM – “De Bosmanwet gaat dwars tegen alle principes van gelijkwaardig burgerschap in”, zegt antropoloog Guno Jones.

Jones schrijft zijn visie op de Bosmanwet in het boek Dutch Racism, dat vrijdag 21 februari is gepresenteerd in Amsterdam.

Guno Jones bespreekt de Bosmanwet met Anousha Nzume

De Bosmanwet, die eisen stelt aan de vestiging van Antillianen in Nederland, creëert volgens Jones ‘twee categorieën Nederlanders’. Hij heeft moeite met het wetsvoorstel omdat dit: “Problemen construeert die niet bestaan. De migratie vanuit de Antilliaanse eilanden naar Nederland is de laatste jaren juist afgenomen.”

Jones snapt niet waarom in een wetsvoorstel zoveel aandacht is voor kansarme Antillianen: “Dit is een zeer kleine minderheid van een groep die op allerlei manieren aan de ontwikkelingen in Nederland bijdraagt. Waarom leg je juist deze kansarme jongeren onder een vergrootglas en niet bijvoorbeeld de Europese kansarme voetbalvandalen?”

Door Jamila Baaziz