DEN HAAG – De Bosmanwet is gemengd ontvangen in de Tweede Kamer. De initiatiefwet leidt tot zeer uiteenlopende vragen van de Nederlandse politieke partijen. Indiener André Bosman (VVD) gaat die vragen binnenkort beantwoorden.

Waar VVD, PVV en CDA duidelijk voorstander zijn van de initiatiefwet van Bosman, zijn ChristenUnie en D66 tegen. De andere partijen lijken nog te twijfelen. De parlementen van Curaçao en Sint Maarten spraken zich onlangs duidelijk tegen de wet uit.

Het initiatiefwetsvoorstel tot een vestigingsregeling voor personen uit de Koninkrijkslanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten lokt vragen van diverse aard uit. Meerdere partijen willen graag cijfers zien over de grootte van het probleem – kansarme jongeren die in Nederland overlast veroorzaken of drukken op de sociale voorzieningen. Een aantal van hen vraagt zich namelijk af of vaststaat dat de problemen inderdaad vooral door de nieuwkomers veroorzaakt worden.

De voorwaarden en praktische mogelijkheden om Antillianen daadwerkelijk het land uit te zetten leidt tot vragen van zowel VVD , PvdA als PVV. Zo wil de VDD weten wie beoordeeld of iemand de openbare orde verstoord. De PVV vindt de mogelijkheden voor uitzetting ‘terughoudend’ en vraagt zich af of dit voorstel een ‘dode letter’ zal worden.

Nederlanderschap
De ChristenUnie en D66 zijn kritisch over de effectiviteit en de redelijkheid van het wetsvoorstel. De ChristenUnie heeft moeite met het feit dat de wet meerdere soorten Nederlanders creëert op basis van afstamming. D66 maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de wet op de samenwerking in het Koninkrijk.

Meerdere partijen, waaronder ook de SGP, vragen zich af waarom Bosman kiest voor een Nederlandse wet en niet voor een Rijkswet die voor het hele Koninkrijk geldt. Plannen voor een Rijkswet zijn een controversieel onderwerp en hebben het tot nu toe nooit gehaald.

Door Jamila Baaziz