André Bosman (archieffoto) - foto: Jamila Baaziz

André Bosman (archieffoto) – foto: Jamila Baaziz

HILVERSUM – De Bosmanwet zou ingetrokken moeten worden. Dat vindt de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa.

 
Die initiatiefwet wil beperkingen opleggen aan de vrije vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maartenaren in Nederland. Volgens ECRI mag er geen onderscheid zijn tussen onderdanen van een Koninkrijk.

ECRI vindt dat in het wetsvoorstel ‘ongelijke behandeling op grond van etniciteit’ plaatsvindt en dringt aan op het intrekken van het voorstel. De commissie geeft het advies om te zoeken naar ‘positieve maatregelen’ voor mensen uit Aruba, Sint Maarten en Curaçao ‘die problemen ervaren met betrekking tot slechte sociale omstandigheden, hoge criminaliteit en afhankelijkheid van bijstandsuitkeringen’ en ervoor te zorgen dat zij, of ze nu in Nederland wonen of op een van de drie bovengenoemde eilanden, ook van deze maatregelen profiteren’.

 
De Caribische landen zouden niet als afzonderlijke landen aangemerkt moeten worden volgens ECRI, waardoor beperkingen in het vrije verkeer van Antillianen niet meer kunnen. ECRI doet deze aanbeveling in het periodieke (vierde) landenrapport over racisme in lidstaat Nederland.

 
ECRI adviseert de Nederlandse autoriteiten verder ervoor te zorgen dat Nederlandse onderdanen uit de Antillen geen ongelijke behandeling zonder objectieve of redelijke rechtvaardiging krijgen, ook als het gaat om veiligheid. Hiermee doelt de commissie op maatregelen die zich specifiek richten op Antillianen in Nederland.

 
Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) was een van de gesprekspartners van ECRI.

 
Door Jamila Baaziz