Bosman koopt een aantal producten in een chinese supermarkt in Kralendijk - foto: Belkis Osepa

Bosman koopt een aantal producten in een chinese supermarkt in Kralendijk – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK/DEN HAAG – De sterk gestegen prijzen op Bonaire zouden, volgens het koopkrachtonderzoek van Ecorys, weinig te maken hebben met de stelselwijziging van 10-10-10.

 
Dat schrijft minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in antwoord op vragen over de NTR-uitzending ‘Caribisch Nederland, Drie jaar later, Bonaire’. In de uitzending komt naar voren dat sinds 10-10-2010 de prijzen sterk zijn gestegen, terwijl de salarissen nagenoeg gelijk zijn gebleven.

 
Plasterk geeft toe dat de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen maar schrijft dat de oorzaken liggen bij de wereldwijde stijging van energiekosten, voedsel en grondstoffen en bij de dollarisatie.

 
Loonontwikkeling
“Het kabinet heeft op dit moment nog onvoldoende inzicht in de loonontwikkeling op de eilanden”, geeft de minister toe. Hij verwijst daarbij ook naar het onderzoek van Ecorys, waarin wordt gemeld dat voor 2011 ‘de toename van het besteedbaar inkomen voor veel groepen meer dan voldoende was om de gestegen prijzen op te vangen’.

 
“Er zijn echter ook groepen waar de koopkracht onder druk is komen te staan”, schrijft Plasterk. “Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onderzoek gestart naar, onder andere, de inkomenssfeer op de eilanden. Op basis daarvan kan worden gekeken naar de loonontwikkeling ten opzichte van de inflatie.”

 
Minimumloon
Het wettelijk minimumloon (en uitkeringen) worden volgens Plasterk jaarlijks geïndexeerd met de inflatie. “Inwoners van Caribisch Nederland die het wettelijk minimumloon verdienen worden hiermee gecompenseerd voor prijsontwikkelingen.”

 
Poolshoogte
Een delegatie van de Tweede Kamer is onlangs op de BES-eilanden geweest en de Kamerleden hebben zelf poolshoogte genomen in de supermarkten. De Tweede Kamer wacht op dit moment een onderzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma af, om tot concrete afspraken te komen over de inkomensgroepen die getroffen worden door de hoge prijzen.