foto: Jamila Baaziz

Ronald Plasterk – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – De aanbevelingen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het Amerikaanse Trafficking in Persons Report zijn voor kennisgeving aangenomen door minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen over dit rapport door de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Het rapport is een ‘Amerikaans initiatief en kan daarom geen juridische verbindende maatstaf zijn’ voor het beleid om mensenhandel en –smokkel tegen te gaan, aldus de minister. De landen zullen aanbevelingen ‘waar nodig’ overnemen .

“Nederland hecht sterk aan de bestrijding van mensenhandel”, schrijft Plasterk. “In het kader van de samenwerking met de drie landen binnen het Koninkrijk levert Nederland daaraan een bijdrage.” Hij noemt daarbij de rol van de Kustwacht Caribisch Gebied, het Recherche Samenwerkingsteam en de flexibele pool van de Koninklijke Marechaussee als organisaties die ook werken aan de bestrijding van mensenhandel en –smokkel. “Deze initiatieven tonen aan dat er door Aruba, Curaçao en Sint Maarten in samenwerking met Nederland belangrijke stappen worden gezet in de strijd tegen mensenhandel.”

Door Jamila Baaziz